SunFit.com    FitnessBrigade.com
  Üzleti információk   Online vásárlás Csatlakozás
 
Vállalat Termékek Lehetőség SR a világban Hírek Társadalmi elkötelezettség
SUNRIDER.COM ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI FELTÉTELEK

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI MEGÁLLAPODÁST, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ A JOGAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL, BELEÉRTVE A KORLÁTOZÁSOKAT ÉS KIVÉTELEKET, AMELYEK ÉRINTHETIK ÖNT IS.

 1. Az általános használati feltételek felhasználói megismerése és elfogadása
 2. Ez a Megállapodás ("Megállpodás") rögzíti azokat a használati feltételeket, melyek irányadók a sunrider.com és más kapcsolódó oldalak és szolgáltatások, beleértve, de nem korlátozva az ibo.sunrider.com, a shop.sunrider.com, a buy.sunrider.com és a business.sunrider.com oldalakat (továbbiakban együttesen, mint "weboldal") használatában. A weboldal használatához Ön köteles felhasználóként betartani mindazon feltételeket és szabályokat, amelyeket a jelen Megállapodásban kerültek felsorolásra és hivatkozásra, illetve amelyeket bármely más, Ön és a Sunrider között aláírt szerződés tartalmaz. Továbbá, a jelen weboldal bármely specifikus anyagához vagy szolgáltatásához kapcsolódóan a felhasználók számára létezhetnek olyan kiegészítő iránymutatások vagy szabályok, amelyek a jelen Megállapodásban foglaltakhoz képest kiegészítő szabályokat, előírásokat vagy kivételeket tartalmazhatnak. Ezen kiegészítő szabályok és iránymutatások, beleértve, de nem korlátozva a Sunrider adatvédelmi előírásaira, hivatkozásként a jelen Megállapodásban is említésre kerülnek. A "SUNRIDER" ebben a MEGÁLLAPODÁSBAN A SUNRIDER CORPORATION D.B.A. SUNRIDER INTERNATIONAL, ÉS MINDEN EGYÉB SUNRIDER-LEÁNYVÁLLALATOT, BELEÉRTVE A SUNRIDER ÜGYNÖKEIT, ALKALMAZOTTAIT, HIVATALNOKAIT, VEZETŐIT ÉS RÉSZVÉNYESEIT JELENTI.

  A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ELFOGADJA EZEN AZ ALÁBBIAKBAN RÉSZLETEZETT HASZNÁLATI FELTÉTELEKET. HA NEM KÍVÁNJA EZEKET ELFOGADNI, KÉRJÜK, HAGYJA EL A WEBOLDALT. AZ EGYEDÜLI MEGOLDÁS ARRA, HA ÖN VALAMIÉRT NEM LENNE MEGELÉGEDVE A WEBOLDALLAL, VAGY BÁRMELYIK TERMÉKKEL, SZOLGÁLTATÁSSAL, TARTALOMMAL, VAGY MÁS INFORMÁCIÓVAL, AMELYEK EZEN A WEBOLDALON, VAGY ERRŐL A WEBOLDALRÓL ÉRHETŐEK EL, CSAK AZ LEHET, HOGY NEM HASZNÁLJA A TOVÁBBIAKBAN AZ OLDALT VAGY AZT A BIZONYOS TERMÉKET VAGY SZOLGÁLTATÁST, TARTALMAT VAGY INFORMÁCIÓT. A WEBOLDALRA VALÓ BELÉPÉSKOR AZ ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI FELTÉTELEK AZONNAL ÉLETBE LÉPNEK. AZ OLDAL TOVÁBBI HASZNÁLATÁVAL ELISMERI, HOGY JOGOSULT A FENTIEK ELFOGADÁSÁRÓL ÖNÁLLÓAN DÖNTENI. 18 ÉVEN ALULI SZEMÉLYEKNEK EZEN ODAL HASZNÁLATA TILOS.

  A Sunrider fenntartja a jogot, hogy jelen Megállapodást bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa, módosítsa, illetve ahhoz hozzáadjon, vagy részeket töröljön belőle. Továbbá, a Sunrider saját hatáskörében, előzetes bejelentés nélkül bármikor megváltoztathatja, vagy be is szüntetheti ezt a weboldalt. Az Általános Használati Feltételek változtatásáról a Sunrider a weboldalon ad tájékoztatást és a változtatás a tájékoztatás elhelyezésétől azonnal életbe is lép. A felhasználó elismeri és elfogadja, hogy az ő felelőssége ezeket a változtatásokat nyomon követni, és ennek érdekében rendszeresenfigyelni az esetleges változtatásokat. Jelen weboldal bármilyen módosítás utáni, Ön által történő további használata a módosított szabályozás elfogadását jelenti, és feltételei az Ön számára is kötelezővé válnak.

 3. Regisztrációs adatok és titoktartás
 4. A weboldalon található néhány szolgáltatás használatához igényelnie kell egy különálló felhasználói nevet és jelszót, amihez online regisztrációval juthat hozzá, mellyel Ön Független Üzlettulajdonossá, Fogyasztóvá vagy Kiemelt Fogyasztóvá válik. A regisztrációval Ön kijelenti, hogy minden Ön által megadott információ a valóságnak megfelelő, és az azokban bekövetkező változásokat haladéktalanul frissíti és korrigálja, hogy azok mindig teljesek és naprakészek legyenek.

  Ön szintén hozzájárul ahhoz, hogy a Sunrider az Ön regisztrációs adatait megoszthassa harmadik féllel. A weboldal használatával Ön adatokat juttat a Sunriderhez, a regisztrációs számot is beleértve, amelyeket a Sunrider a Személyes adatok védelme című szabályzat előírásainak megfelelően kezela szabályzat részleteit a hivatkozásra kattintva olvashatja el.

 5. Irányelvek az oldal használatához
 6. Az oldal használatával elfogadja az idevonatozó törvényeket és szabályokat, és kizárólagos felelősségét kommunikációja tartalmáért. A Sunridernek saját hatáskörében joga van azon tartalmak közzétételét megakadályozni, melyek ezen Megállapodás, a Sunrider Üzleti szabályzata, vagy bármilyen más szabálynak nem tesznek eleget, a Sunrider saját megítélése szerint káros, kifogásolható, trágár, félreérthető, vagy tartalmuk nem felel meg a valóságnak.

  A felhasználó olyan célokra nem használhatja fel hozzáférését,amelyekkel sérti más személyek számlájának biztonságát, vagy ezen jelszó segítségével más hálózatba vagy szervezetbe való illetéktelen bejutást eredményez. A weboldal nem minden része nyitott az Ön illetve más engedélyezett felhasználók számára. Nem gátolhat meg másokat az oldal használatában vagy élvezetében, illetve hasonló szolgáltatások igénybevételében. A rendszer vagy a hálózat biztonságának veszélyeztetése jogi illetve rendőrségi eljárást vonhat maga után.

  Ön elfogadja, hogy a Sunrider figyelmeztetés nélkül, saját hatáskörében, felfüggesztheti az Ön Sunrider Üzlettulajdonosi illetve Fogyasztói vagy Kiemelt Fogyasztói státuszát, amennyiben Ön megsérti a jelen szabályzatban található rendelkezéseket.

  Elfogadja, hogy a Sunrider teljes mértékben együttműködik más rendszereket, illetve más hálózatok biztonságát ért sérelmek kivizsgálásában, valamint közreműködik rendvédelmi szervezetekkel, amelyek a feltételezett jogsértéseket adott esetben kivizsgálják.

 7. Védjegyoltalommal és szerzői joggal kapcsolatos figyelmeztetés
 8. © 2017 The Sunrider Corporation d.b.a. Sunrider International. Minden jog fenntartva.

  A "tartalom" alatt bármilyen információ, kommunikációs eszköz, software, kép ill. hanganyag, egyéb eszközök és szolgáltatások értendőek, amelyek megjeleníthetőek az oldal látogatói által. Ezek közé tartoznak még a blogok és egyéb eredeti tartalom is.

  Ezen Megállapodás elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a weboldal tartalmát szerzői jogok, védjegyek, egyéb tulajdonosi jogok és törvények védik, valamint az oldal tartalma a Sunrider kizárólagos tulajdonát képezi. Ön nem másolhatja, módosíthatja, adhatja ki újra, postázhatja, tölthet le vagy tölthet fel és nem kereskedhet az oldalon található információkkal és dokumentumokkal a Sunrider írásos engedélye nélkül, és kizárólag az Ön felelőssége, hogy a szükséges engedélyeket beszerezze a weboldalon található jogvédett anyagok felhasználása előtt. Az oldalon megjelenő bármilyen anyag engedély nélküli használata a szerzői és egyéb jog megsértését jelentheti. Ugyanakkor az itt rögzített feltételek érvényességének fenntartása mellett saját, nem-kereskedelmi használatra egy példányban bármilyen személyi számítógépen a weboldal bármelyik oldalát letöltheti és kinyomtathatja abból a célból, hogy megismerhesse, értékelhesse, vagy megvásárolhassa a Sunrider termékeket, azzal a feltétellel, hogy a letöltött és kinyomtatott anyagban található szerzői joggal, védjegyoltalommal kapcsolatos jelzéseket a másolaton is megtartja. Ez azonban nem jelent engedélyt arra, hogy ezen anyagokat bármilyen kereskedelmi célból kinyomtassa, lemásolja, terjessze, továbbítsa, más weboldalra feltegye, letöltse, tárolja, nyilvánosság elé tárja, megváltoztassa, felhasználja vagy módosítsa.

  A Sunrider nem állítja, és nem garantálja, hogy a weboldalon megjelenített vagy azon keresztül beszerzett anyagok nem sérthetik bármely harmadik fél jogait. Amennyiben bárki úgy véli, hogy a weboldal tartalma sérti bármely fél jogait, védjegyét, szerzői jogait, kereskedelmi titkait vagy bármely tulajdonjogát, tekintse meg a Megállapodás Felhasználói anyagok bekezdését, amelyben részletes leírás található az idevonatkozó eljárások menetéről.

  A SUNRIDER® név, a logók, a terméknevek, a szolgáltatások nevei, a domain-nevek és grafikák mind a Sunrider védjegyei, és általában a Sunrider által regisztráltak. Ezen védjegyek magát a Sunridert jelentik, annak termékeit és szolgáltatásait, és azokról nyújtanak tájékoztatást. Ellenkező kikötés hiányában, az oldal tartalmát illetően semmi nem értelmezhető engedélyként vagy jogosultságként az oldalon megjelenített védjegyek használatára. Továbbá, a grafikák, gombok és szövegek, ellenkező rendelkezés hiányában a Sunrider kizárólagos tulajdonát képezik, így nem másolhatók, terjeszthetők vagy jeleníthetők meg, hacsak arra a Sunrider előzetesen írásban külön engedélyt nem ad. A jelen Megállapodás semmiképpen nem értelmezhető úgy, hogy bármely felhasználó jogot formálhatna a Sunrider bármely szellemi tulajdonára.

 9. Felhasználói anyagok
 10. Az Ön által a weboldalra illetve a Sunridernek eljutatott anyagokat (akár elektronikus, akár más úton) a Sunrider a Személyes adatok védelmecímű szabályzatrendelkezéseinek megfelelően, esetenként azokat nyilvánosan kezeli. Bár az Ön jogai nem sérülnek az ilyen jellegű anyagokkal kapcsolatosan, a rendelkezésre bocsájtásával Ön engedélyezi a Sunridernek és a Sunrider meghatalmazottjainak a nem kizárólagos, fizetett és folytonos jogot az anyagok bármilyen okból történő másolásához, kibocsátásához, megjelenítéséhez, nyilvános szerepeltetéséhez, fordításához, átalakításához és más jellegű felhasználásához világszerte, tekintet nélkül a jelenleg ismert és ismeretlen formákra és közvetítő eszközökre, amelyekben ezek az anyagok felhasználhatóak.

  Kérjük, ne adjon át a Sunridernek semmilyen bizalmas vagy védett információt sem önmagáról sem harmadik félről, ezen felül ne adjon át kéretlenül üzleti információkat, javaslatokat mindaddig, amíg Ön és a Sunrider írásos szerződés keretében, másképp nem dönt.

  A Sunrider tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonát és Önt is arra kéri, hogy tegye ugyanezt. Amennyiben Ön vagy egy felhasználó úgy gondolja, hogy a weboldal szerzői jogai, védjegyei vagy egyéb tulajdonjogok sérültek, kérjük küldjön egy részletes leírást, hogy figyelmeztesse a Sunridert sunrider@sunrider.hu. Bármely szerzői jogok megsértésével kapcsolatos észrevételt az egyesült államokbeli Digital Millenium Copyright Act (DMCA - szerzői jogok védelmével foglalkozó szervezet) által meghatározott előírásoknak megfelelően kell benyújtani. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerzői jogok megsértésével kapcsolatos értesítés átvétele után a DMCA előírásainak megfelelően a Sunrider azonnal eltávolíthatja a szóban forgó anyagokat a weboldaláról anélkül, hogy Önnek vagy bármely harmadik félnek felelősséggel tartozna. Az Ön szerző jogok megsértésével kapcsolatos bejelentését a Sunrider továbbíthatja az állítólagos elkövetőnek, aki fellebbezhet a DMCA-n keresztül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Sunrider nem kezdeményez bírósági eljárást és más módon sem fog egy állítólagos jogsértés ügyében dönteni, illetve a Sunrider kizárólagos felelőssége egy ilyen vita során a szóban forgó anyagok eltávolítása (az idevonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően). Amennyiben nem tudja bizonyítani a szerzői jogok megsértését Ön a felelős az esetleges károk megtérítéséért (ideértve a per és ügyvédi költségeket).

 11. Független Üzlettulajdonosok és weboldalai
 12. A Független Üzlettulajdonosok és létrehozhatnak saját weboldalakat. Az Üzlettulajdonosok és kizárólagos felelőssége, hogy az általuk létrehozott weboldal a Sunrider® Üzleti Útmutató előírásainak, valamint a helyi törvényeknek megfelelő tartalommal bírjon. A SUNRIDER NEM VÁLLALSEMMILYEN FELELŐSSÉGET A FÜGGETLEN ÜZLETTULAJDONOS WEBOLDALAINAK TARTALMÁÉRT, KIVÉVE ABBAN AZ ESETBEN, HA A SUNRIDER ÁLTAL KÖZZÉTETT TARTALMÁRÓL VAN SZÓ.

 13. A Független Üzlettulajdonosok weboldalaira vonatkozó felelősség elhárítása
 14. AZ EZEN OLDALON TALÁLHATÓ MINDEN INFORMÁCIÓ ÉS DOKUMENTUM A SUNRIDER MINDENNEMŰ KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT SZAVATOSSÁG VÁLLALÁSA NÉLKÜL KERÜL KÖZZÉTÉTELRE, IDEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉG, A KÜLÖNLEGES CÉLNAK VALÓ MEGFELELŐSÉG GARANCIÁJÁT, A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK ÉS A SUNRIDER SZELLEMI TULAJDONJOGÁNAK VÉDELMÉT. AZ ELŐBB EMLÍTETTEKEN TÚL, A SUNRIDER NEM GARANTÁLJA, HOGY (A) A WEBOLDALON KERESZTÜL NYÚJTOTT ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KIELÉGÍTIK AZ ÖN KÖVETELMÉNYEIT, (B) EZEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ANYAGOK HIBÁTLANSÁGÁT, IDŐSZERŰSÉGÉT, ILLETVE, HOGY (C) EZEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ANYAGOK HATÉKONYAK, PONTOSAK VAGY MEGBÍZHATÓAK, ESETLEG (D) BÁRMELY TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS VAGY A SUNRIDER WEBOLDALÁN KERESZTÜL SZERZETT VAGY VÁSÁROLT INFORMÁCIÓ ÉS A SUNRIDER LEÁNYVÁLLALATAI MEGFELELNEK AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, ILLETVE HIBÁK ÉS MULASZTÁSOK NÉLKÜL MŰKÖDJENEK.

  A SUNRIDER A WEBOLDALÁN A LEHETŐ LEGPONTOSABB ÉS LEGFRISSEBB INFORMÁCIÓ BIZTOSÍTÁSÁRA TÖREKSZIK. UGYANAKKOR A SUNRIDER FENNTARTJA A JOGOT, HOGY AZ OLDAL TARTALMÁN ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL PERIODIKUSAN VÁLTOZTASSON, AHHOZ HOZZÁADJON, TÖRÖLJÖN, JAVÍTSON ÉS FRISSÍTSEN, BELEÉRTVE A MEGÁLLAPODÁST, ÉS NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN HIBÁBÓL, HIÁNYOSSÁGBÓL, ELTÉRÉSBŐL KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE EREDŐ KÁRÉRT, TOVÁBBÁ A FELHASZNÁLÓ ELFOGADJA, HOGY AZ OLDALON TETT MINDEN LÁTOGATÁSA SORÁN AZ ÉPPEN ÉRVÉNYES IRÁNYELVEK, FELTÉTELEK ÉS FELELŐSSÉGKIZÁRÁS ÉRVÉNYES. A TÖRVÉNYEK EGY RÉSZE NEM TESZI LEHETŐVÉ GARANCIÁK ALÓLI KIVÉTELT, EZÉRT LEHETSÉGES, HOGY A FENTI KIVÉTELEK NEM VONATKONAK ÖNRE.

  A Sunrider különösen nem vállal semmilyen felelősséget minden olyan, bármely SUNRIDER® Független Üzlettulajdonos vagy Fogyasztó által a Sunriderről vagy annak termékeiről tett olyan állításért és garanciáért, ami különbözik a SUNRIDER® kiadványaiban, a termékcímkéken vagy ezen weboldalon található információktól. A Sunrider határozottan tiltja, hogy az Üzlettulajdonosok vagy Fogyasztók ilyen, nem-engedélyezett állításokat vagy garanciavállalásokat tegyenek, s ezekért semminemű felelősséget nem vállal.

  A Független Üzlettulajdonosok független szerződött partnerek. A Sunrider felruházza Független Üzlettulajdonosait azzal a joggal, hogy másoknak ajánlják ezen weboldalt a Sunriderről és annak termékeiről való információszerzés céljából. A Sunrider Független Üzlettulajdonosok számára a Sunrider® által ebből a célból engedélyezett Internet hivatkozások nem jelentik azt, hogy a Sunrider engedélyezett vagy jóváhagyott volna bármilyen, a Sunrider Független Üzlettulajdonos által tett kijelentést vagy folytatott üzleti tevékenységet, vagy bármilyen olyan kijelentést vagy garanciavállalást, ami túlmegy a Sunrider nyomtatott anyagaiban, a termékcímkéken vagy ezen az oldalon találhatókon.

  A Sunrider étrend-kiegészítő termékeiről szóló információkat az amerikai Élelmiszer és Gyógyszerészeti Hatóság (FDA) előzetesen nem vizsgálta. A Sunrider étrend-kiegészítő termékei nem szolgálnak betegségek vagy szimptómáik kezelésére, diagnosztizálására, vagy specifikus megelőzésére.

  A weboldalon feltüntetett, a termékkel és az üzleti lehetőséggel kapcsolatos nyilatkozatok az adott egyén tapasztalatait tükrözik (amelyek akár rendkívüliek is lehetnek), csupán tájékoztató jellegűek.

 15. A Felelősségvállalás korlátozása
 16. A SUNRIDER NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÁRÉRT VAGY SÉRELEMÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA BÁRMILYEN NEMŰ VONAL- VAGY RENDSZERHIBÁRA, ÜZEMZAVARRA, INFORMÁCIÓ-ÁTVITELI KÉSEDELEMRE, SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSRA, AZ OLDAL TARTALMÁHOZ TÖRTÉNŐ JOGTALAN HOZZÁFÉRÉSBŐL VAGY BÁRMILYEN, AZ OLDALON TETT LÁTOGATÁS SORÁN KELETKEZŐ VONALHIBÁBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKRA, MÓDOSÍTÁSOKRA, AMI A FELHASZNÁLÓ EZEN OLDALRÓL TÖRTÉNŐ LETÖLTÉSE SORÁN, AKÁR A SZERZŐDÉS MEGSZEGÉSÉBŐL, VAGY KÁRT OKOZÓ MAGATARTÁSBÓL, FIGYELMETLENSÉGBŐL, VAGY BÁRMILYEN MÁS MAGATARTÁSBÓL ERED. A SUNRIDER SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELEL AZ OLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL, ANNAK HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZ OTT LÉVŐ INFORMÁCÓKBÓL EREDŐ VAGY MINDEZZEL KAPCSOLATBAN LÉVŐ, SPECIÁLIS, ESETLEGES, KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT ANYAGI KÖVETKEZMÉNYEKÉRT VAGY MÁS KÁROKÉRT, AMI A FELHASZNÁLÓT ÉRI, IDEÉRTVE NYERESÉGVESZTESÉG, ÜZLETI FENNAKADÁS VAGY INFORMÁCIÓVESZTESÉG ESETÉT IS, MÉG AKKOR SEM, HA A SUNRIDER A KÁR KOCKÁZATÁRÓL ELŐZETESEN ÉRTESÍTETTÉK. NÉHÁNY TÖRVÉNY TILTJA A KÖVETKEZMÉNYES ÉS A BALESETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÁROK FELELŐSÉGVÁLLALÁSÁNAK KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁSOOK NEM BIZTOS, HOGY ÉRINTIK ÖNT.

 17. Hiperhivatkozás és "beillesztés"
 18. Abban az esetben, ha bármely vállalkozás vagy magánszemély hiperhivatkozást hozna létre ezen webhelyről bármely más weboldalra vagy Internet helyre, egy ilyen hivatkozás nem jelenti, hogy a Sunrider jóváhagyta vagy elfogadta volna az adott személy vagy vállalkozás bármely kijelentését vagy üzleti tevékenységét, és a Sunrider különösen elhatárolja magát minden olyan, ezen személy vagy vállalkozás által tett, a Sunriderre vagy a Sunrider termékekre vonatkozó kijelentéstől vagy garanciavállalástól, ami túlmegy a Sunrider® nyomtatott anyagaiban, a termékcímkéken vagy ezen az oldalon található kijelentéseken és garanciavállalásokon, és a Sunrider ezekért nem vállal semmilyen felelősséget.

  A Sunrider nem vállal felelősséget semmilyen olyan webhelyért, ami jelen webhelyre vagy annak bármely részéhez való hivatkozással lenne összekötve. Továbbá a Sunrider nem visel semmilyen felelősséget semmilyen olyan webhelyért, amely a jelen webhely bármely részét beillesztve tartalmazná. A Sunrider nem állítja, de nem is tagadja, hogy a jelen webhelyen található anyagok Ön által való felhasználása nem sérthetné bármely, a Sunrider által nem birtokolt vagy befolyásolt harmadik fél jogait.

  A Sunrider külön és kifejezett hozzájárulása nélkül tilos a Sunrider jelképeinek, webhely címének, vagy bármely más mód felhasználása annak érdekében, hogy jelen webhely bármely oldalát más Internet helyekre mutató hiperhivatkozással kösse össze, vagy bármely oldalát vagy annak bármely részét felhasználja bármely más webhelybe való beillesztésre.

 19. Kártérítés
 20. Az oldal használatából, a Használati feltételek megsértéséből, Ön által elkövetett szabálytalanságból, vagy az "account"-ja bármilyen használata során bekövetkező szabálytalanságból, a szellemi tulajdont védő jogok vagy más egyéb jogok megsértéséből eredő szabálytalanságokból eredő károk, veszteségek, és/vagy költségek (beleértve az ügyvédi díjakat is) miatt a Sunridert és a Sunrider bármelyik leányvállalatát, illetve azok ügynökeit, alkalmazottait, hivatalnokait, vezetőit és részvényeseit köteles kártéríteni, illetve mindezektől megvédeni. A Sunrider az ilyen károk és költségek felmerülése esetén azonnal értesíteni fogja, és az Ön költségére megad minden indokolt támogatást ezek elkerülésére. Esetenként a Sunrider, a saját költségére, fenntartja bármely olyan ügy irányításának és védelmének a jogát, amely az Ön tartozásával kapcsolatos. Ezekben az esetekben Önnek együtt kell működnie a Sunriderrel a meglévő védelem erősítésének érdekében.

 21. Nemzetközi használat
 22. Habár ez a weboldal a világon bárhonnan elérhető, a Sunrider nem vállal felelősséget azért, hogy az oldal tartalma az Egyesült Államokon kívüli országokban is megfelelő-e, vagy esetleg illegális. Azok, akik az Egyesült Államokon kívüli országból lépnek be a weboldalra, saját felelősségükre cselekszenek. Bármilyen termékre, szolgáltatásra, vagy a weboldalon közzétett információra vonatkozó ajánlat érvénytelen azokban az országokban, ahol azt a törvény tiltja.

  A Sunrider kizárólagos hatáskörében előzetes bejelentés nélkül korlátozhatja a weboldal elérését.

 23. A regisztrációs szám, a felhasználói név és a jelszó biztonsága
 24. Kizárólag Ön a felelős a jelszava biztonságáért illetve bármilyen kijelentésért, cselekedetért, mulasztásért, amely az Ön regisztrációs számának, felhasználói nevének, jelszavának használatán keresztül következik be. Ezért Önnek kell lépéseket tennie annak érdekében, hogy mások ne férhessenek hozzá a regisztrációs számához, felhasználói nevéhez, vagy jelszavához. A Sunrider alkalmazottai nem kérik el a jelszavát.

 25. A használat letiltása
 26. A Sunrider kizárólagos hatáskörben indoklással vagy nélküle megszüntetheti, vagy felfüggeszthetjük az oldalra vagy annak bizonyos részeire való belépését bármilyen okból, ideértve a Használati feltételek megsértését is. Bármilyen hamis vagy illegális tevékenység alapját képezheti a Sunriderrel való kapcsolat megszűntetésének, majd a megfelelő hivatalos jogi szervek értesítésének. Megszűntetés vagy felfüggesztés esetén, az okokra való tekintet nélkül, a weblapon elérhető szolgáltatásokhoz való hozzáférését megszűntetjük, és azonnal deaktiváljuk vagy töröljük account-ját és minden szolgáltatott információját és adatát, amit az account-ja tartalmaz, és/vagy megakadályozzuk minden további belépését erre a weblapra. A megszűntetés vagy a felfüggesztés kapcsán felmerült károkért sem Önnek, sem egy harmadik félnek nem vállalunk felelősséget. A jelen Megállapodás minden rendelkezése, valamint az Ön felelőssége bármely rendezetlen tartozás következtében, nem veszíti érvényességét a felfüggesztés vagy megszűntetés miatt.

 27. Alkalmazandó joghatóság
 28. Az oldal használatakor Ön és a Sunrider egyetértenek abban, hogy bármilyen, a weboldal használatából eredő kereset esetén Kalifornia állam törvényei az irányadók. Mindkét fél egyetért abban, ha bármilyen, az oldal használatával kapcsolatos vagy abból eredő jogvitát nem sikerül tárgyalásos úton lezárni, a kaliforniai Los Angeles megye illetékes bírósága jár el kizárólagos hatáskörben.

 29. Teljes megállapodás
 30. Ezek a feltételek a felek közötti teljes megállapodást jelentik és hatálytalanítanak minden korábbi megállapodást. Ezen megállapodás nem egészíthető ki, módosítható vagy javítható más dokumentumok által. Bármilyen a jelen szerződésre vonatkozó változtatási, kiegészítési vagy javítási szándék, vagy olyan termékek, ill. szolgáltatások megrendelése, amelyek kiegészítenék vagy módosítanák a használati feltételeket, érvénytelenek egészen addig, amíg Ön és a Sunrider írásban másképp nem döntenek. Ha bármi a weboldalon vagy azzal összefüggésben mégis ellentétben áll vagy nem konzisztens a megállapodással, akkor a megállapodásban leírtak tekintendők irányadónak.

 31. Egyebek
 32. Amennyiben a megállapodást jogi úton kell érvényre juttatni, a pervesztes fél köteles a perköltségeket és az ügyvédi díjakat megtéríteni. Amennyiben bármely, a Sunrider vagy annak leányvállalatai ellen benyújtott keresetnek jogalapja keletkezik, azt a keletkezéstől számított egy éven belül hatályba kell léptetni vagy az ilyen kereset semmisnek tekintendő.

  Az ezen szerződésbe foglalt jogok és kötelezettségek harmadik félre nem ruházhatók át, valamint bármilyen ilyen szándékú cselekedet érvényteleníti a Megállapodást. A Sunrider szabadon átruházhatja a szerződésben foglalt jogait és kötelességeit.

  A felhasználó elfogadja, hogy a weboldal tartalmát kereskedelmi célokból nem árusíthatja, sokszorosíthatja, másolhatja, és nem árusíthat vagy ígérhet belépést az oldalra harmadik fél számára.

  A vonatkozó törvény kizáró rendelkezésein túlmenően a Sunrider nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokból (ideértve, de nem csak ezekre korlátozva) háborút, baleseteket, tűzvészt, kedvezőtlen időjárást, sztrájkot, kormányzati beavatkozást vagy szabályozást, a szállítás felügyeletének hiányát, terrorizmust és egyéb okokat és eseményeket, amelyek hasonlóak a fent felsoroltakhoz) fakadó sikertelen vagy késedelmes teljesítésért.

  Amennyiben a megállapodás bármely pontja hatályát veszti vagy alkalmazhatatlannak bizonyul, akkor azt a rendelkezést az idevonatkozó törvényeknek megfelelően kell felülvizsgálni úgy, hogy az továbbra is a szerződő felek és a megállapodásban foglaltak eredeti szándékát tükrözze. Ezen megállapodás bármelyik rendelkezésének bármilyen megsértése miatti jogfeladás nem azonos más hasonló vagy különböző rendelkezések korábbi, egyidejű, vagy későbbi megsértése miatti jogfeladással, és így a jogfeladás csak akkor érvényes, ha azt a jogfeladó fél vagy annak meghatalmazott képviselője írásban adja és aláírásával ellátja.

 33. Értelmezés:
 34. A megállapodás eredeti nyelve az angol, ezért az értelmezésnek is az eredeti szövegen kell alapulnia. Abban az esetben, ha bármilyen nézeteltérés merülne fel a Megállapodásról szóló rész értelmezésében, az eredeti angol nyelvű változat az irányadó.

 35. Kérdések vagy észrevételek
 36. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne a sunrider.com, az ibo.sunrider.com, bármelyik Sunrider Weboldallal, vagy jelen Használati feltételekkel kapcsolatban, kérjük, email-ben lépjen kapcsolatba velünk az alábbi címen: sunrider@sunrider.hu.

Hatályos: 2017. október 10.

© 2018 The Sunrider Corporation dba Sunrider International. Minden jog fenntartva.