leadership

הכללים הרשמיים ל"אתגר המנהיגות של סאנריידר"

ההשתתפות או הזכייה באתגר (להלן, "האתגר") אינה מותנית ברכישה כלשהי. ההשתתפות באתגר מהווה את הסכמתכם למלא אחר כללי האתגר.

תקופת האתגר: האתגר יחל ב-27 ביוני, 2015 בחצות ויסתיים ב-30 ביוני, 2016 ב-23:59 (שעון מקומי, קליפורניה, ארה"ב).

מי רשאי להשתתף: האתגר פתוח לבעלי עסק עצמאי (IBO's) בסאנריידר בלבד. כל בעלי עסק עצמאי בסאנריידר נכנסים אוטומטית לאתגר ובעלי סיכוי לנצח בו. על כל המשתתפים להיות בעלי עסק עצמאי בסאנריידר ולשמור על יחסים טובים עם סאנריידר במשך כל תקופת האתגר. המשתתפים באתגר כפופים לכל תנאי האתגר המפורסמים באינטרנט, כולל וללא הגבלה, למדיניות פרטיות ותנאי השימוש. עובדי החברה ובני משפחותיהם מהדרגות הראשונות (בן/בת-זוג, הורה, ילד, אח או אחות ובני זוגם, ללא קשר למקום מגוריהם) או אלה המתגוררים עמם באותו משק בית (בין אם מצויים בקשרי משפחה או לאו), הוריהם, שותפיהם, עובדי חברת בת, ספקי פרסים, מפיצים ומשרדי פרסום וקידום מכירות (להלן: "הצדדים באתגר") של עובדי סאנריידר (להלן: "מעניקת החסות"), אינם רשאים להשתתף או לזכות באתגר. יתכן והמשתתפים יצטרכו לספק הוכחה על מקום מגוריהם וגילם בעת ההרשמה לאתגר.

חוקי האתגר והפרסים:

מטרתו של אתגר המנהיגות של סאנריידר הוא לעודד בעלי עסק עצמאי לפתח באופן אישי מנהיגים עסקיים חדשים. ההגבלות והסייגים הבאים נועדו לתמוך במטרה זו.

כל משתתף שהגיע לדרגת מנהיג עסקי קבוצתי יקבל מענק של $10,000. כדי לעמוד בדרישות לפרס זה, יש לוודא כי המועמד לא הוסמך לדרגה זו במשך השנתיים האחרונות.

כל משתתף שהגיע לדרגת מנהיג עסקי קבוצתי מוזהב יקבל מענק של $10,000. כדי לעמוד בדרישות לפרס זה, יש לוודא כי המועמד לא הוסמך לדרגה זו במשך השנתיים האחרונות.

כל משתתף שהגיע לדרגת מנהיג עסקי קבוצתי מוכסף או לדרגת מנהיג עסקי קבוצתי מוזהב יקבל מענק בסך $15,000, כרטיסי טיסה זוגיים (2) ללוס-אנג'לס או ללונדון וכן שהות של 3 לילות במלון SLS בבוורלי הילס או במלון סנט ארמין בלונדון וארוחת ערב על חשבוננו (לא כולל משקאות אלכוהוליים). כדי לעמוד בדרישות לפרס זה, יש לוודא כי המועמד לא הוסמך לדרגה זו במשך השנתיים האחרונות.

כל משתתף שהגיע לדרגת מנהיג עסקי בכיר יקבל מענק בסך $25,000 כרטיסי טיסה זוגיים (2) ללוס-אנג'לס או ללונדון וכן שהות של 3 לילות במלון SLS בבוורלי הילס או במלון סנט ארמין בלונדון וארוחת ערב על חשבוננו (לא כולל משקאות אלכוהוליים). מנהיג עסקי בכיר הוא מנהיג עסקי אשר צבר $200 * ברכישות אישיות או $5,000 * ברכישות בקבוצה האישית ואשר בחסותו 16 מנהיגים עסקיים מוסמכים ומעלה ברמה הראשונה במשך חודשיים (2 חודשים) ברציפות, אשר לפחות שמונה (8) מתוכם הם אילנות יוחסין מצטיינים.

כדי לעמוד בדרישות לפרס זה, על המשתתפים להיות מוסמכים בדרגה החדשה לפחות 3 חודשים רצופים לפני ההשתתפות באתגר. המשתתף יקבל פרס אחד (1) בלבד המבוסס על הדירוג הגבוה ביותר שהושג במהלך תקופת האתגר. על המשתתף להיות נוכח גם בכנס השנתי לשנת 2016, שם יוענק לו הפרס. על המשתתף לשמור על יחסים טובים עם סאנריידר לאורך תקופת האתגר ולהישאר זכאי לדרגה החדשה במהלך שלושת החודשים הקודמים לכנס השנתי לשנת 2016. על המשתתף לפתח לפחות 2 מנהיגים עסקיים מוסמכים חדשים אשר להם בעלי עסק עצמאיים פעילים ולקוחות ברשת עד לסוף תקופת האתגר. בנוסף, על המשתתפים להעניק חסות לבעל עסק עצמאי אחד (1) לפחות בכל חודש במהלך תקופת האתגר ולהמשיך לפתח את בעלי העסק העצמאיים החדשים במהלך תקופת האתגר. בתום תקופת האתגר, לפחות 5 מבעלי העסק העצמאיים החדשים שגויסו במהלך תקופת האתגר צריכים להיות פעילים, כאשר מתוכם אחד לפחות בדרגת סופרוויזר (מפקח) ואחד בדרגת חונך.

מעניקת החסות שומרת לעצמה את הזכות לפסול כל משתתף מכל סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

הכרזה על הזוכים: הזוכים יקבלו הודעה בדוא"ל או בטלפון עד ה-30 ביוני, 2016. הזוכים יקבלו את הפרס בכנס השנתי לשנת 2016. על הזוכים לספק כתובת דואר אשר תשמש אותם לצורך מימוש הפרס. על-פי שיקול דעתה של נותנת החסות, הזוכים עשויים להיפסל מכל אחת מהסיבות הבאות: אם בעבר הואשמו או הורשעו בפשע או בעוון; אם אינם כשירים לזכייה בפרס בהתבסס על דרישות הכשירות המפורטות לעיל; אם ביצעו עבירה של אי-תשלום תשלום שנקבע ע"י הממשלה, כגון (אך לא מוגבל ל): דמי מזונות לבת הזוג ולילדים המשותפים, תשלומי מס, הפרה של כללי המדריך העסקי של סאנריידר וכו'. במקרה שהוחלט כי הזוכים לא עמדו בכללים הללו, לא הצליחו להוציא לפועל או להמציא את כל המסמכים הנדרשים בתוך פרק הזמן שצוין, מסרו הצהרות כוזבות או שההודעה על הזכייה בפרס הוחזרה כבלתי ניתנת למסירה, אז הזוכים יפסלו מהאתגר.

הפרס ושוויו המוערך בשוק: הזוכים באתגר יקבלו פרסים כספיים בסך $10,000, $15,000 או $25,000 בהתאם לכללים המצוינים לעיל. הזוכים יכולים לקבל גם כרטיסי טיסה זוגיים (2) ללוס-אנג'לס או ללונדון וכן שהות של 3 לילות במלון SLS בבוורלי הילס או במלון סנט ארמין בלונדון וארוחת ערב על חשבוננו. שוויים המוערך של כרטיסי הטיסה, השהות במלון וארוחת הערב הינו $5,000.

שוויו המוערך של הפרס משתנה עבור כל זוכה בהתאם לדרגה אליה הגיע. הזוכה הינו האחראי הבלעדי לכל ההוצאות, העלויות או האגרות הכרוכים בתחבורה ובקבלת ו/או שימוש בפרס אשר אינו מצוין במסמך זה, לאחר שהתקבל, כולל וללא הגבלה, כל המיסים הכרוכים בכך (אם נדרשים), תחבורה, מזון, לינה וכו'. הזוכים אינם זכאים לקבלת הפרס עד שזהותם תאומת כזוכים באתגר על ידי נותנת החסות או השופטים. לאחר מימוש הפרס, נותנת החסות תשוחרר מאחריותה להענקת הפרס לזוכים ואילו הזוכים ייקחו על עצמם אחריות מלאה לפרס. כל פרטי הפרס נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של נותנת החסות.

על המתמודדים להכיר בכך שהוצאות הנסיעה, במידה ויהיו, אינן כלולות בפרס וכי אירועים של דחייה, שינוי או ביטול הינם מעבר לשליטתה של נותנת החסות. במקרה זה, נותנת החסות שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את מועדי האתגר, ההרשמה ו/או מועד הסיום, לשנות את נהלי ההרשמה, לבטל את האתגר או לבטל את הענקת הפרס(ים). הפרס(ים) אינם ניתנים להמרה למזומן.

תנאים כלליים: הרשמה והגשת מועמדות לאתגר מהוות מתן רשות לפרסם (למעט מקרים האסורים על פי חוק) להשתמש בשמו של המועמד, בתמונותיו, בקולו, במקום מגוריו, מאפייניו ובפרס בו זכה (בהתאם לשיקול דעתה של נותנת החסות) בפרסומים עתידיים ובפרסומים מתוכננים בכל סוגי המדיה כעת ובעתיד לתקופה בלתי מוגבלת, ללא תגמול נוסף, יידוע או קבלת רשות. סאנריידר ומנהליה, בעלי מניותיה, שותפיה, סוכניה ועובדיה (להלן: "הצדדים הפטורים") - אינם אחראיים לאובדן, עיכוב, הטעיה, פגם, גניבה, שינוי, סילוף, שגיאה, או ליקוי ברישום לאתגר, אשר עשויים לגרום לביטול הרישום. בנוסף, הצדדים הפטורים אינם אחראים לבעיות הקשורות בתקלות טכניות של ציוד אלקטרוני, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, כשלים בחומרות המחשב או בתוכנות, בקווי טלפון, בחוסר יכולתה של נותנת החסות לקלוט כל אחת מהרישומים עקב תקלות טכניות, עומס על השרת או באתר או עקב תקלות טכניות אחרות ובהן בעיות במערכות הטלקומוניקציה או בנפילתן, וכל סוג תקשורת אחרת שנכשלה, אבדה, עוכבה לא הושלמה, סולפה או שהוטעתה ואשר עשויה להגביל את יכולתו של המתמודד להשתתף באתגר זה. הצדדים הפטורים אינם אחראים לטעויות או תקלות אחרות מכל סוג, בין אם הן קשורות לרשת, להדפסה, לכתיבה והקלדת הנתונים, לגורם אנושי או לחילופין קשורות או נוגעות לאתגר ובכלל זה וללא הגבלה, טעויות או כשלים אשר עלולים להתרחש בעת חיבור עם גורמי ההנהלה של האתגר, תהליך עיבוד הנתונים או שיפוט המתמודדים, ההכרזה על הפרס או לכל החומרים הקשורים לאתגר. נותנת החסות שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או להפסיק את האתגר במקרה שוירוס חדר למחשביה או שנפל פגם טכני, וכן לבטל או להשעות את האתגר במלואו במקרה שנפל קורבן לחבלה, התערבות בלתי מורשית, הונאה, כשלים טכניים או גורמים אחרים הפוגעים בממשק המנהלי, באבטחה, בהגינות, ביושרה או בהתנהלותו הנכונה של האתגר ובמקרה שהופסק האתגר, על-פי שיקול דעתה של נותנת החסות, לקבוע מיהם הזוכים באמצעות שימוש אך ורק ברישומים אשר אינם חשודים וראויים אשר התקבלו עד למועד הביטול באמצעות שימוש בהליך השיפוט שתואר לעיל. נותנת החסות שומרת לעצמה את הזכות ולפי שיקול דעתה הבלעדי לפסול כל אדם (ולבטל את הרשמתו/הרשמתה) אותו היא מוצאת כמשבש את תהליך הרישום או את הפעלתו של האתגר או הפעלתו של האתר, בעל כוונה להציק, להתעלל, לאיים או להטריד מתמודדים אחרים, את נותנת החסות או מי מטעמה או לחילופין, נוהג בניגוד לכללי האתגר המצוינים לעיל. אזהרה: כל ניסיון של מתחרה לפגוע במכוון בכל אתר או לערער על הפעולות הלגיטימיות של האתגר מהווה הפרה של הדין הפלילי והאזרחי. במידה ונעשה ניסיון שכזה, נותנת החסות שומרת לעצמה את הזכות לתבוע פיצויים מכל מתמודד כזה בהתאם לקבוע בחוק וכן לפסול את המתמודד מהאתגר.

שונות: אי עמידה בכללים אלו עלולה לגרום לפסילה מהאתגר. נותנת החסות שומרת לעצמה את הזכות לפסול כל אדם אשר נמצא כי הפר במכוון כללים אלו. האתגר מתנהל בהתאם לחוקי מדינת ישראל. הימנעו ממה שאסור על-פי חוק.

פרסומים: בעצם השתתפותם באתגר, מסכימים המשתתפים לשימוש שתעשה נותנת החסות במידע האישי שלהם למטרות שיווק במדיה המקוונת ובלא מקוונת. לפרטים נוספים ולאפשרות ביטול קבלת דיוור ישיר מהחברה, בקרו במדיניות הפרטיות של נותנת החסות ב-www.sunrider.com. על-ידי קבלת האתגר, המשתתפים מסכימים לשחרר, לוותר, לשמור, להגן ולפטור מכל אחריות את נותנת החסות והצדדים הפטורים באתגר מכל תביעות, נזקים כספיים וגופניים, הפסדים, עלויות או הוצאות מכל סוג (כולל וללא הגבלה, שכר טרחת עורך דין) שהינם תוצאת השתתפותם באתגר זה ומהקידום של נותנת החסות, הסכמתם, שימוש או שימוש לרעה בכל פרס או רכיב ממנו ובכל פעילות ו/או נסיעה או פעילות הקשורה לאירוע במסגרת האתגר ובהקשרו.

בוררות ובחירת הדין: כתנאי להשתתפות באתגר זה, למעט במקום שבו אסור על פי דין, המתחרה מסכים כי (1) כל מחלוקת וכל עילת תביעה הנובעות מהאתגר או קשורות אליו, או כל הקשור לחלוקת הפרסים, ייפתרו, מבלי לנקוט בדרך של תביעה ייצוגית, באופן פרטני, אך ורק בבוררות סופית ומחייבת על פי חוק הבוררות, תשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק הבוררות"); (2) הפרשנות, האכיפה וכל ההליכים בבוררות יעשו בהתאם להוראות חוק הבוררות; ו- (3) ערעור על פסק הבוררות יכול ויעשה בכל בית-משפט בעל סמכות שיפוטית. במקרה של מחלוקת אשר תתברר על-פי חוק הבוררות, מענק הפרס יושהה עד לקבלת פסק הבוררות או פסק הדין. המתחרה מוותר בזאת על זכות התביעה, על פיצויים עונשיים, מקריים, תוצאתיים, מיוחדים, עקיפים פיצויים לדוגמא או כל פיצויים אחרים, לרבות שכר טרחת עורכי דין, למעט הוצאות השתתפותו העצמית של המתחרה (כגון: העלויות הכרוכות בהרשמה לאתגר זה). בנוסף, המתחרה מוותר בזאת על כל הזכויות לקבל פיצויים מוכפלים או מורחבים. סוגיות, שאלות מחלוקות או תביעות העולות כתוצאה מ- או הקשורות לאתגר או הנוגעות למשמעות, תוקף, פרשנות ואכיפה של כללי האתגר, או בזכויות ובחובות של המשתתפים ונותנת החסות בהקשר לאתגר זה, יוסדרו ויפורשו בהתאם לדין הישראלי.

רשימת הזוכים: שמות הזוכים יוכרזו עד או ב-30 ביוני, 2016 ויפורסמו באתר סאנריידר וכן יוכרזו בכנס השנתי של סאנריידר לשנת 2016.

נותנת החסות: תאגיד סאנריידר אינטרנשיונל, 1625 Abalone Ave., Torrance, CA 90501.