leadership

“Sunrider Vezetői Kihívás” Hivatalos szabályzat

A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ NEM SZÜKSÉGES VÁSÁRLÁS, a részvételhez egyidejűleg a résztvevő elfogadja az alábbi Hivatalos Szabályzatot.

A PROGRAM IDŐTARTAMA: 2015 június 27. 12:00 órától, 2016 június 30. éjfélig tart.

KI NEVEZHET: A programban csak Sunrider Független Üzlettulajdonosok vehetnek részt, a jelenlegi Független Üzlettulajdonosok automatikusan kerülnek be a programba. A részvevőknek a teljes időtartam alatt minősült Független Üzlettulajdonosoknak kell lenniük, akik jelentkezésükkel elfogadják minden megjelentetett szabályzatot és előírást, beleértve az Adatvédelmi szabályzatot és a Használati feltételeket is. A Sunrider és leányvállalatai valamint az érintett díjakat beszállító vállalkozások és a lebonyolításban résztvevő forgalmazók, hirdető és reklámügynökségek (Szervezők) alkalmazottai és közvetlen családtagjaik (házastárs, szülő, gyermek, testvér, az ő házastársaik, függetlenül lakóhelyüktől), illetve azok, akik egy háztartásban élnek velük (függetlenül a rokonsági foktól) nem vehetnek részt a programban.

SZABÁLYOK ÉS DÍJAK:

A Sunrider Vezetői program célja, hogy új Üzleti vezetők személyes kinevelésére ösztönözze a Független Üzlettulajdonosokat. A következő szabályok és minősítések, ezen célt szolgálják.

Minden résztvevő, aki eléri Group Business Leaderi rangot és az elmúlt 2 évben nem minősült Group Business Leaderi rangra $10.000 jutalmat kap.

Minden résztvevő, aki eléri a Golden Group Business Leaderi rangot és az elmúlt 2 évben nem minősült Gold Group Business Leaderi rangra $10.000 jutalmat kap.

Minden résztvevő, aki eléri a Silver Master Business Leaderi vagy Golden Master Business Leaderi rangot és az elmúlt 2 évben nem minősült ezen rangokra $15.000 jutalmat kap és egy két személyes repülőutat Los Angelesbe vagy Londonba, amihez 3 éjszakás szállás is tartozik a Beverly Hills-i SLS Hotelben vagy a londoni St Ermin's Hotelben egy vacsorával (alkoholos italokat a vacsora nem tartalmazza).

Minden résztvevő, aki eléri az Executive Business Leader rangot $25.000 jutalmat kap és egy két személyes repülő utat Los Angelesbe vagy Londonba, amihez 3 éjszakás szállás is tartozik a Beverly Hills-i SLS Hotelben vagy a londoni St Ermin Hotelben egy vacsorával (alkoholos italokat a vacsora nem tartalmazza. Executive Business Leader az, aki személyes forgalma $200 és csoport forgalma $5.000, emellett két egymást követő hónapban 16 első vagy magasabb szinten lévő minősített Üzleti Vezetője van, akik közül legalább 8 Group Performance vonallal rendelkezik.

A díjra való minősüléshez a résztvevőnek legalább 3 egymást követő hónapban kell az új rangban minősülnie. A részvevők csak egy díjat kaphatnak a program időtartama alatt, a szabályzat szerinti, általuk elért legmagasabb rangjuk alapján, továbbá részt kell venniük a 2016. évi Sunrider Nagy Konferencián, ahol a díjat átadják részükre. A résztvevőnek a program időtartama alatt jogkövető magatartást kell tanúsítania, illetve az elért új rangban kell lennie a 2016. évi Sunrider Nagy Konferenciát közvetlen megelőző 3 hónapban is. A résztvevőnek legalább 2 új minősült Üzleti Vezetőt kell kinevelnie, akiknek aktív Független Üzlettulajdonosai vagy fogyasztói vannak az alsóvonalukban, illetve legalább havonta egy új Független Üzlettulajdonost kell szponzorálnia és folyamatosan fejlesztenie a program időtartama alatt. A program végén legalább 5 Független Üzlettulajdonosnak aktívnak kell maradnia az újonnan kineveltek közül, továbbá legalább egy Supervisor-i, egy pedig Trainer-i rangban legyen.

A Szponzor fenntartja a jogát, hogy bármely résztvevőt saját döntése alapján kizárja a programból.

A DÍJAZOTT ÉRTESÍTÉSE: A díjazottakat 2016. június 30-ig telefonon vagy e-mailen keresztül értesítik. A díjat 2016. évi Sunrider Nagy Konferencián vehetik át. A díjazottnak kötelessége megadni a postai címét. A Szponzor saját döntése alapján kizárhatja a részvevőt a programból a következő okok bármelyikére hivatkozva: ha a resztvevő ellen vádat emeltek vagy elítélték bűncselekmény miatt; a fentiekben meghatározott feltételek szerint nem jogosult a díjra az, aki törvényileg elrendelt fizetési kötelezettségét nem teljesítette, mint például (de nem kizárólag) gyerek vagy házastárs utáni tartásdíj kötelezettség, adófizetési kötelezettség, vagy a Sunrider Üzleti Útmutatójában rögzített szabályok megszegésének esetén. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a díjazott nem tett eleget a jelen Hivatalos Szabályzatban rögzített feltételeknek, nem írta alá és küldte vissza a szükséges dokumentumokat a megadott időben, valótlan állítást tett a díj megszerzése érdekében vagy díjről szóló értesítő kézbesíthetetlenség miatt visszaérkezik a feladóhoz a díjazott kizárásra kerül a programból.

A DÍJAK ÉRTÉKE: a program díjazottjai az előbbiekben említett szabályoknak megfelelően $10.000, $15.000 vagy $25.000 díjat és egy 2 személyre szóló retúr repülőjegyet kapnak Los Angelesbe vagy Londonba, amihez 3 éjszakás szállás is tartozik a Beverly Hills-i SLS Hotelben vagy a londoni St Ermin’s Hotelben egy vacsorával (alkoholos italokat a vacsora nem tartalmazza). A repülőjegy, a szállás és vacsora kereskedelmi értéke megközelítőleg eléri a $5.000 értéket.

A díjazott kizárólagos felelőssége a költségek és díjak megfizetése, ami a díj átvételével, a szükséges odautazáshoz kapcsolatosan felmerül, beleértve (de nem kizárólag) az esetleges adófizetési kötelezettségeket is. A díjazott csak azt követően jogosult a díj átvételére miután a Szponzor által azonosításra került. A díj átadásával a Szponzor kötelezettségeit teljesítettnek kell tekinteni és továbbiakban a díj a díjazott kizárólagos felelőssége. A díj részleteit a Szponzor saját, kizárólagos döntése alapján határozza meg.

A pályázó tudomásul veszi, hogy az esetleges további utazások nem képezik a díj részét, illetve a Szponzor nem tehető felelőssé az általa nem befolyásolható eseményekért, mint a rendezvény lemondása, időpont vagy egyéb módosítás miatt. Az említett események bekövetkezte esetén a Szponzor fenntartja a jogát, hogy saját kizárólagos döntése alapján módosítja a program határidejét, a jelentkezési határidőket, és megváltoztatja a folyamatokat, lemondja a programot, vagy elállhat a díjak kiadásától. A díjak kézpénzre nem válthatóak át.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK: A díj átvételével a résztvevő hozzájárul (kivéve, ha helyi törvény ezt tiltja) a nevének, képmásának, hangjának, lakóhelynek, az elnyert díjnak, és a róla készült fényképnek (Szponzor saját belátása szerint) külön anyagi ellenszolgáltatás, értesítés és hozzájárulás nélkül, jövőbeni reklámokban bármely média felületen történő felhasználásához időbeli korlát nélkül. A Sunrider és azt képviselő munkavállalók, vezetők, ügynökök, képviselők, (továbbiakban, Közvetett Felek) nem felelősek az elveszett, megkésett, sérült, ellopott, hibás, hiányos nevezésekért, melyek mindegyike érvénytelennek minősül. Közvetett Felek szintén nem felelősek azon problémákért, mint az elektromos berendezések technikai meghibásodásáért; számítógépek hardver és szoftver, online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók hibáiért; telefonvonalak, internet vagy weboldal terheltségéből adódó, telekommunikációs rendszerekben fellépő zavarok miatt felmerült technikai hibákért; amelyek korlátozhatják a programba való részvételt, a nevezés elvesztéséhez, késői vagy részleges beérkezéséhez, eltünéséhez vezethetnek. Közvetett Felek szintén nem vállalnak felelősséget bármilyen a programra vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó hálózati, nyomtatási, tipográfiai, vagy emberi hibáért, beleértve, de nem kizárólag, a program adminisztrációjával, a jelentkezések feldolgozásával, a díj kihirdetésével, vagy bármely más programhoz kapcsolódó anyagokban esetlegesen előforduló hibákért vagy hibás működésért. A Szponzor fenntartja a jogát, hogy a programot módosítsa, felfüggessze, vagy megszüntesse számítógépes vírusfertőzés vagy technikai meghibásodás esetén, továbbá törölheti vagy felfüggesztheti a programot teljes egészében abban az esetben, ha hamisítás, illetéktelen beavatkozás, csalás, technikai hiba vagy bármely olyan esemény következik be, amely a program adminisztrációját, biztonságát, tisztességét, a szabályok megfelelő alkalmazását, sértetlenségét veszélyezteti. Felfüggesztés esetén a Szponzor saját döntése alapján meghatározhatja a díjazottakat fentebb felsorolt kritériumoknak megfelelő, a gyanú felett álló érvényes nevezések közül, melyek a törlés időpontjáig beérkeztek. A Szponzor fenntartja a jogát, hogy saját belátása szerint kizárjon bármely jelentkezőt a programból (és érvénytelenítse a nevezését), aki program működése vagy jelentkezési folyamat során csal vagy a többi résztvevőt, a Szponzort vagy bármely képviselőjét zavar, zaklat, fenyeget, vagy megsérti jelen Hivatalos Szabályzatot. FIGYELMEZTETÉS: Minden olyan kísérlet bármely résztvevő részéről, ami szándékosan károsítja a weboldalt vagy a program szabályos lebonyolítását akadályozza, a büntető és polgári törvénykönyv alapján törvénysértést valósít meg. A Szponzor fenntartja a jogát, hogy az elkövetőt kizárja a programból és a törvény által megengedett legnagyobb mértékű kártérítést követeljen tőle.

EGYÉB FELTÉTELEK: a jelen Hivatalos Szabályzat megszegése a programból való kizárást eredményezi. A Szponzor fenntartja a jogát, hogy azonnali hatállyal kizárjon bárkit, aki a véleménye szerint tudatosan megszegi a szabályzatot. A programra az amerikai szövetségi, állami és helyi jogok és szabályok vonatkoznak, kivéve ahol a törvény mást ír elő.

JOGLEMONDÁS a jelen Hivatalos Szabályzat megszegése a programból való kizárást eredményezi. A Szponzor fenntartja a jogát, hogy azonnali hatállyal kizárjon bárkit, aki a véleménye szerint tudatosan megszegi a szabályzatot. A programra az amerikai szövetségi, állami és helyi jogok és szabályok vonatkoznak, kivéve ahol a törvény mást ír elő. Joglemondás: A programban való részvétellel a résztvevők elfogadják, hogy a Szponzor felhasználhatja személyes adataikat a saját online és offline direkt marketing céljaira. Az erre vonatkozó szabályokról www.sunrider.comcom weboldalon tájékozódhat a Személyes adatok védelme menüpont alatt. A résztvevők továbbá elfogadják, hogy mentesítik a Szponzort és a Szervezőket, egyben lemondanak minden követelésükről velük szemben az esetleges kár, veszteség, sérülés, követelés, többlet költség kiadás, elveszés esetére vonatkozóan (beleértve, de nem kizárólag a jogi költségeket is) a programban való részvétellel, a Szponzor promóciójával, a díj felhasználásával, az utazás vagy a rendezvényen való részvétellel kapcsolatosan.

VÁLASZTOTT BÍRÓSÁG ÉS AZ IRÁNYADÓ JOG: Amennyiben a helyi jog másképpen nem rendelkezik, a programban való részvétel feltételeként a résztvevők elfogadják, hogy 1) minden a programmal, a megszerzett díjjal kapcsolatosan felmerülő jogvita esetében, a csoportos jogérvényesítés lehetőségéről lemondva, egyénileg és közvetlenül a résztvevő lakóhelyéhez legközelebb fekvő „American Arbitration Accossiation” regionális irodájának döntését, végleges és kötelező érvényű ítéletként elfogadják; 2) a „Federal Arbitration Act” szabályait alkalmazva értelmezik és folytatják le választottbírósági eljárást; 3) a választottbíróság döntését bármely illetékes bíróságnál ítéletbe lehet foglalni. A résztvevő részére semmilyen körülmények között sem megengedett és egyben le is mond kártérítési igényéről büntető, eseti vagy okozati károkra vonatkozóan, beleértve a jogi költségeket is, kivéve a résztvevő által kifizetett költségeket (pl.: a programba való nevezés költségei), valamint lemond az esetleges kártérítési összeg növeléséről, megsokszorozásáról. Jelen Hivatalos Szabályzat szerkezetével, érvényességével, értelmezésével, a szabályok betartásával, a résztvevő és a Szponzor jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos összes kérdésben az amerikai Kalifornia állam jogszabályai az irányadóak kizárva más irányadó jog választását.

DÍJAZOTTAK LISTÁJA: A díjazottak neve a Sunrider weboldalán kerül kihirdetésre 2016. június 30-án vagy azt megelőzően, illetve a 2016. évi Sunrider Nagy Konferencián.

SZPONZOR: The Sunrider Corp dba Sunrider International, 1625 Abalone Ave., Torrance, CA 90501.