leadership

“กฏและระเบียบอย่างเป็นทางการของ“ซันไรด์เดอร์ลีดเดอร์ชิพชาเลนจ์”

ไม่จำเป็นต้องซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าร่วมหรือชนะการแข่งขัน "การแข่นขัน" การเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าคุณยอมรับกฎระเบียบเหล่านี้อย่างเป็นทางการ

ระยะเวลาการแข่งขัน: การแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 00:00 น. และจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 23:59 น. (“ระยะเวลาการแข่งขัน”)

ใครที่สามารถเข้าร่วม: การแข่งขันเปิดให้ผู้จำหน่ายอิสระซันไรด์เดอร์( IBO ) เข้าร่วมเท่านั้น ซันไรด์เดอร์ IBO ในปัจจุบันทุกคนจะเข้าร่วมโดยอัตโนมัติเพื่อลุ้นรางวัล ผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะต้องเป็นซันไรด์เดอร์ IBO ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องปฏิบัติตามประกาศทั้งหมดที่โพสต์ออนไลน์ แต่ถูกไม่จำกัดโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขในการใช้งาน พนักงานซันไรด์เดอร์และครอบครัวโดยตรง (คู่สมรส บิดามารดา บุตร พี่น้อง และคู่สมรสของพวกเขาไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ไหนก็ตาม) หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน (เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง) กับ ซันไรด์เดอร์ "สปอนเซอร์" รวมถึงผู้ปกครองที่เกี่ยวข้อง บริษัท บริษัทในเครือ ซัพพลายเออร์รางวัล ผู้จัดจำหน่าย และหน่วยงานโฆษณาและส่งเสริมการขาย (รวมเรียกว่า "ฝ่ายการแข่งขัน”) ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเข้าหรือชนะการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันอาจจำเป็นต้องแสดงหลักฐานที่อยู่อาศัยและอายุเมื่อมีการร้องขอ

กฏและระเบียบของการแข่งขันและรางวัล:

เป้าหมายของซันไรด์เดอร์ลีดเดอร์ชิพชาเลนจ์คือการจูงใจให้ IBO แต่ละคนพัฒนาบิสซิเนสลีดเดอร์ใหม่ ข้อจำกัดและคุณสมบัติดังต่อไปนี้มีความจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ก้าวไปสู่ตำแหน่ง กรุ๊ปบิสซิเนสลีดเดอร์ จะได้รับเงินโบนัส 350,000 บาท และเพื่อที่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้สอง (2) ปี ก่อนหน้านี้

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ก้าวไปสู่ตำแหน่ง โกลเดนกรุ๊ปบิสซิเนสลีดเดอร์ จะได้รับเงินโบนัส350,000 บาท และเพื่อที่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลนี้ ผู้เข้าร่วมจะต้องไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้สอง (2) ปีก่อนหน้านี้

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ก้าวไปสู่ตำแหน่ง ซิลเวอร์มาสเตอร์บิสซิเนสลีดเดอร์ หรือ โกลเดนมาสเตอร์บิสซิเนสลีดเดอร์ จะได้รับเงินโบนัส 525,000 บาท ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ลอสแอนเจลีสหรือลอนดอนสำหรับสอง (2) ท่าน รวมถึงห้องพักจำนวน 3 คืนที่โรงแรมเอสแอลเอสโฮเทลในเบเวอร์ลีฮิลส์หรือโรงแรมเซนต์เออร์มินในลอนดอนพรอ้มค่าใช้จ่ายอาหารค่ำทั้งหมด (ไม่รวม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์) และเพื่อที่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเหล่านี้สอง (2) ปีก่อนหน้านี้

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ก้าวสู่ตำแหน่ง เอ็กเซ็กคูทิฟบิสซิเนสลีดเดอร์ จะได้รับเงินโบนัส 875,000 บาท ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ลอสแอนเจลีสหรือลอนดอนสำหรับสอง (2) ท่าน รวมถึงห้องพักจำนวน 3 คืนที่โรงแรมเอสแอลเอสโฮเทลในเบเวอร์ลีฮิลส์หรือโรงแรมเซนต์เออร์มินในลอนดอนพร้อมค่าใช้จ่ายอาหารค่ำทั้งหมด (ไม่รวม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ทั้งนี้ เอ็กเซ็กคูทิฟบิสซิเนสลีดเดอร์ จะต้องมียอดซื้อส่วนตัว 8,000 บาท และยอดกลุ่มส่วนตัว 200,000 บาท มี ควอลิฟายด์บิสซินสลีดเดอร์ระดับหนึ่งหรือสูงกว่า 16 คน ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือนและ 8 คนในนั้นเป็นกรุ๊ปบิสซิเนสลีดเดอร์

เพื่อที่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องครบคุณสมบัติในตำแหน่งใหม่เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 เดือน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเพียงหนึ่ง (1) รางวัลเท่านั้น โดยรางวัลจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่สูงที่สุดที่ได้รับในช่วงเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเข้าร่วมงานประชุมใหญ่ซันไรด์เดอร์ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นที่ที่พวกเขาจะได้รับมอบรางวัล นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน และต้องครบคุณสมบัติในตำแหน่งใหม่ในช่วง 3 เดือนก่อนงานประชุมใหญ่ซันไรด์เดอร์ประจำปี 2559 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องพัฒนาบิสซิเนสลีดเดอร์ใหม่อย่างน้อย 2 คน ซึ่งมีลูกทีม IBO และลูกค้าที่แอ็กทีฟตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องสปอนเซอร์ IBO ใหม่อย่างน้อยหนึ่ง (1) คนต่อเดือนในช่วงระยะเวลาการแข่งขันและพัฒนา IBO ที่สปอนเซอร์มาเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการแข่งขัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมี IBO ใหม่ที่แอ็กทีฟอย่างน้อย 5 ใน 12 คน และหนึ่งคนในนั้นต้องมีตำแหน่งของซุปเปอร์ไวเซอร์และอีกหนึ่งคนมีตำแหน่งเทรนเนอร์

สปอนเซอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยเหตุผลตามดุลยพินิจที่เห็นสมควร

การประกาศผู้ชนะ: ผู้ชนะจะได้รับแจ้งทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผู้ชนะจะได้รับรางวัลในตอนท้ายของงานประชุมใหญ่ประจำปีซันไรด์เดอร์ 2559 ผู้ชนะจะต้องให้ที่อยู่ทางไปรษณีย์ซึ่งอาจจะนำมาใช้เพื่อรับรางวัล ผู้ชนะอาจถูกตัดสิทธิ์ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสปอนเซอร์เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ หากถูกจับหรือตัดสินจากความผิดทางอาญาจะไม่ได้รับสิทธิ์ตามระเบียบคุณสมบัติที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือหากกระทำผิดการชำระเงินที่สั่งโดยรัฐบาล เป็นต้น แต่ไม่จำกัดเพียง: ค่าเลี้ยงดูบุตร คู่สมรส การชำระเงินภาษี การละเมิดกฎที่ยอมรับในคู่มือธุรกิจซันไรด์เดอร์ ฯลฯ ในกรณีที่มีการระบุว่าผู้ชนะไม่ได้ปฏิบัติตามกฎอย่างเป็นทางการเหล่านี้ ไม่ได้ดำเนินการและส่งกลับเอกสารที่จำเป็นใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำงบเท็จ หรือการแจ้งเตือนการได้รับรางวัลถูกส่งกลับ ผู้ชนะจะถูกตัดสิทธิ์

รางวัลและมูลค่าการค้าปลีกโดยประมาณ ("ARV"): ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัล 350,000 บาท, 525,000 บาท, หรือ 875,000 บาท ตามกฎดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ผู้ชนะอาจยังได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ลอสแอนเจลีสหรือลอนดอนสำหรับสอง (2) ท่าน รวมถึงห้องพักจำนวน 3 คืนที่โรงแรมเอสแอลเอสโฮเทลในเบเวอร์ลีฮิลส์หรือโรงแรมเซนต์เออร์มินในลอนดอนพร้อมค่าใช้จ่ายอาหารค่ำทั้งหมด (ไม่รวม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ARV สำหรับตั๋วเครื่องบิน การเข้าพักโรงแรมและอาหารค่ำมีมูลค่าประมาณ 175,000 บาท

ARV สำหรับผู้ชนะแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับระดับตำแหน่ง ผู้ชนะจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและการยอมรับ และ / หรือการใช้รางวัลที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ในฐานะที่ได้รับรางวัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาษีทั้งหมด (ถ้ามี) การขนส่ง อาหาร ที่พัก และอื่น ๆ ผู้ชนะจะไม่ได้เป็นผู้รับรางวัลจนกว่าเธอ / เขาได้รับการตรวจสอบว่าเป็นผู้ชนะโดยสปอนเซอร์ เมื่อมอบรางวัลเสร็จ สปอนเซอร์จะถือว่าได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะและผู้ชนะดังกล่าวจะรับผิดชอบต่อรางวัลที่ได้รับโดยสมบูรณ์ รายละเอียดรางวัลทั้งหมดอยู่ในดุลยพินิจของสปอนเซอร์

ผู้เข้าแข่งขันรับทราบว่าการขนส่ง, ถ้ามี, ไม่ได้รวมอยู่ในรางวัลและอยู่นอกเหนือการควบคุมของสปอนเซอร์และสามารถเปลี่ยนกำหนดการส่ง ปรับปรุง และ / หรือยกเลิก ในกรณีนี้ สปอนเซอร์ขอสงวนสิทธิตามดุลพินิจที่เห็นสมควรในการกำหนดวันแข่งขัน วันเริ่มต้นและ / หรือวันสิ้นสุดการแข่งขัน เปลี่ยนแปลงระเบียบการแข่งขัน ยกเลิกการแข่งขัน หรือยกเลิกการมอบรางวัลหนึ่งๆ (หรือมากว่า) รางวัลหนึ่งๆ (หรือมากกว่า) ไม่ได้แลกเป็นเงินสด

เงื่อนไขทั่วไป: การยอมรับรางวัลใด ๆ ถือเป็นการได้รับอนุญาต (ยกเว้นที่ต้องห้ามตามกฎหมาย) ที่จะใช้ชื่อของผู้ชนะ ภาพ เสียง ถิ่นกำเนิด ความชอบ รางวัลอื่นๆที่ได้รับ และถ่ายภาพ (ทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสปอนเซอร์) เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อใดๆ และทั้งหมดทั่วโลกในขณะนี้หรือในอนาคตโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย แจ้งเตือนหรือได้รับอนุญาต ซันไรด์เดอร์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร เอเจนซี่ ตัวแทน และพนักงาน (รวมเรียกว่า "ฝ่ายการปลดเปลื้องข้อตกลง") จะไม่รับผิดชอบต่อ การสูญหาย คำสั่งผิดพลาด การลบเลือน ความเสียหาย การถูกขโมย การเปลี่ยนแปลง ความไม่สมบูรณ์ หรือความล่าช้าซึ่งทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ นอกจากนี้ฝ่ายการปลดเปลื้องข้อตกลงจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางเทคนิคของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์เซิร์ฟเวอร์หรือผู้ให้บริการ ความล้มเหลวของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ สายโทรศัพท์ หรือความล้มเหลวของรายการใด ๆ ที่สปอนเซอร์ได้รับเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค การใช้งานหนาแน่นของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ หรือปัญหาทางเทคนิคอื่น ๆ รวมทั้งการสื่อสารที่ผิดพลาดของสื่อสารโทรคมนาคมหรือความล้มเหลว และการสื่อสารผิดพลาดจากการสูญหาย คำสั่งผิดพลาด การลบเลือน ความเสียหาย การถูกขโมย การเปลี่ยนแปลง ความไม่สมบูรณ์ หรือความล่าช้า ซึ่งอาจจำกัดความสามารถของผู้เข้าร่วมในการมีส่วนร่วมการแข่งขันนี้ ฝ่ายการปลดเปลื้องข้อตกลงจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ หรือความผิดปกติใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย การพิมพ์ คำพิมพ์ผิด ที่เกิดจากมนุษย์หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความผิดพลาดหรือความผิดปกติที่มีอาจเกิดขึ้นในการเชื่อมต่อกับการบริหารจัดการการแข่งขัน การประมวลผลการเข้าร่วม การประกาศรางวัล หรือวัสดุใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน สปอนเซอร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข ระงับ หรือยุติการแข่งขันเมื่อคอมพิวเตอร์ได้รับไวรัสหรือปัญหาอย่างอื่นในทางเทคนิคและความบกพร่อง การยกเลิกหรือระงับการแข่งขันจะเกิดขึ้นหากมีการแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต การทุจริต การล้มเหลวทางเทคนิคหรือสาเหตุอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายในการบริหาร การรักษาความปลอดภัย ความเป็นธรรม ความซื่อสัตย์ การเล่นที่เหมาะสมของการแข่งขัน และถ้ามีการยกเลิกซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสปอนเซอร์ จะตัดสินผู้ชนะโดยการพิจารณาผู้ที่ยังมีสิทธิ์ที่เหลือให้ได้รับรางวัลก่อนช่วงเวลาของการยกเลิกการใช้เกณฑ์รางวัลที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น สปอนเซอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเห็นสมควรในการตัดสิทธิ์ของแต่ละบุคคล (และการเข้าร่วมของเขา / และเธอถือเป็นโมฆะ) หากพบมีส่วนยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการการเข้าร่วม หรือการดำเนินงานของการแข่งขันนี้หรือเว็บไซต์ โดยตั้งใจที่จะรบกวน ละเมิด คุกคาม หรือก่อกวนผู้เข้าร่วมอื่น ๆ สปอนเซอร์หรือผู้แทนหรือผู้อื่นที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ตามกฎอย่างเป็นทางการเหล่านี้ ข้อควรระวัง: ความพยายามของผู้เข้าร่วมในการจงใจที่จะสร้างความเสียหายใด ๆ ต่อเว็บไซต์หรือทำลายการดำเนินการการแข่งขันที่ถูกต้องตามกฎหมายถือเป็นการละเมิดกฎหมายความผิดทางอาญาและทางแพ่ง หากมีความพยายามกระทำเช่นนั้นเกิดขึ้น สปอนเซอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการฟ้องร้องความเสียหายจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนดังกล่าวอย่างเต็มที่ตามที่กฎหมายอนุญาตและตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนดังกล่าวออกจากการแข่งขัน

เงื่อนไขอื่น ๆ : การไม่ปฏิบัติตามกฎอย่างเป็นทางการเหล่านี้อาจจะส่งผลในการถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน สปอนเซอร์สงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์บุคคลใด ๆ อย่างถาวรเมื่อเชื่อว่ามีเจตนาละเมิดกฎอย่างเป็นทางการเหล่านี้ การแข่งขันอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดของท้องถิ่น รัฐบาลกลาง และรัฐ การโมฆะเกิดขึ้นเมื่อกฎหมายต้องห้าม

ข่าวแจ้งให้ทราบ: โดยการเข้าร่วมในการแข่งขันนี้ ผู้เข้าร่วมเห็นด้วยการใช้งานของสปอนเซอร์ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง สำหรับรายละเอียดและเลือกข้าม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์นโยบายความเป็นส่วนตัวของสปอนเซอร์ที่ www.sunrider.comโดยการเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมตกลงที่จะปล่อย สละ และไม่ทำการที่เป็นอันตรายต่อสปอนเซอร์และฝ่ายปล่อยเปลื้องข้อตกลงเนื่องจากการได้รับบาดเจ็บ จะไม่มีการเรียกร้องความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงโดยไม่ต้องจ่ายค่าทนายความ) ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการแข่งขันของผู้เข้าร่วมและการส่งเสริมการขายของสปอนเซอร์ดังกล่าว รวมถึงการยอมรับ การใช้ การใช้รางวัลในทางที่ผิด และการเดินทาง หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน

อนุญาโตตุลาการและการเลือกกฎหมายที่ใช้บังคับ: ยกเว้นในกรณีที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการแข่งขันนี้ ผู้เข้าร่วมยอมรับว่า (1) ข้อพิพาทใด ๆ และทั้งหมดและสาเหตุของการกระทำที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันนี้หรือรางวัลใด ๆ ที่ได้รับจะต้อง ได้รับการแก้ไขเป็นรายบุคคลโดยไม่ต้องมีการดำเนินคดีใด ๆ และโดยเฉพาะการตัดสินขั้นสุดท้ายและมีผลผูกพันภายใต้กฎระเบียบของอนุญาโตตุลาการอเมริกา และเกิดขึ้นที่สำนักงานภูมิภาค AAA ที่ใกล้เข้าร่วมที่สุด; (2) การกระทำของรัฐบาลกลางอนุญาโตตุลาการ การบังคับ การตีความ การบังคับใช้โดยอนุญาโตตุลาการดังกล่าว และ (3) การตัดสินของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในศาลที่มีเขตอำนาจ ภายใต้สถานการณ์ที่ผู้เข้าร่วมถูกตัดสินไม่ให้ได้รับรางวัล และผู้เข้าร่วมสละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหม อุบัติเหตุหรือความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายใดๆ รวมทั้งค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เข้าร่วม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมการแข่งขันนี้) และผู้เข้าร่วมจะไม่สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น ปัญหาและคำถามเกี่ยวกับการสร้าง ความถูกต้อง การตีความ และการบังคับใช้กฎอย่างเป็นทางการเหล่านี้หรือสิทธิและหน้าที่ของผู้เข้าร่วมและสปอนเซอร์ที่เกี่ยวกับการแข่งขันนี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยไม่คำนึงถึงทางเลือกของกฎระเบียบกฎหมาย

รายชื่อผู้ชนะ: ผู้ชนะจะได้รับการประกาศชื่อก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และโพสต์บนเว็บไซต์ซันไรด์เดอร์ และประกาศในงานประชุมซันไรด์เดอร์ประจำปี 2559

สปอนเซอร์: ซันไรด์เดอร์ คอร์ป ดีบีเอ ซันไรด์เดอร์อินเตอร์เนชั่นแนล 1625 อะบาโลน เอฟเวอร์นิว ทอร์แรนซ์ แคลิฟอร์เนีย 90501