leadership

Sunrider Liderlik Yarışması” Resmi Kurallar

KATILMAK VEYA KAZANMAK İÇİN SATINALMA ŞARTI YOK (“YARIŞMA”)Yarışmaya katılarak Resmi Kuralları kabul etmiş olursunuz.

YARIŞMA SÜRESİ: 23 Temmuz 2015 12:00 - 30 Haziran 2016 23:59 (“Yarışma Süresi”)

KİMLER KATILABİLİR: Yarışma sadece Sunrider Bağımsız İş Girişimcilerine (IBO) açıktır. Tüm kayıtlı Girişimciler olarak kazanmak için yarışa girebilirler. Yarışma sürecinde tüm katılımcıların etik kurallara ve prosedürlere uyan Sunrider Girişimcisi olmaları gerekir. Tüm katılımcılar Gizlilik Kuralları ve Kullanım Şartlarını içeren ve bunlarla sınırlı olmayan tüm online bilgilendirmelerden sorumludur. Sunrider (Sponsor) çalışanları ve yakın aileleri (eş, anne-baba, çocuk, kardeş ve eşleri, nerede yaşadıklarından bağımsız olarak) veya birlikte yaşayan kişiler (ilgili olsun veya olmasın) ve aileleri, akrabaları, bağlı kuruluşlar, ödül temin edilen yerler, distribütörler, reklam ve promosyon acentaları (genel olarak “Yarışma Ekibi”) yarışmaya katılamaz veya yarışmayı kazanamazlar. Katılımcılardan ikametgah ve yaş ile ilgili kanıt istenebilir.

YARIŞMA KURALLARI VE ÖDÜLLER:

Sunrider Liderlik Yarışması’nın hedefi kişisel olarak yeni İş Liderleri edinen Girişimcileri ödüllendirmektir. Aşağıdaki kurallar ve gereklilikler bu hedefi destekler.

Katılımcılardan Grup İş Lideri kalifikasyonunu yerine getirenler 10.000$ bonus kazanırlar. Bu ödüle sahip olabilmek için katılımcının geçmiş iki (2) yıl içinde Grup İş Lideri kalifikasyonunu yerine getirmemiş olması gerekir.

Katılımcılardan Altın Grup İş Lideri kalifikasyonunu yerine getirenler 10.000$ bonus kazanırlar. Bu ödüle sahip olabilmek için katılımcının geçmiş iki (2) yıl içinde Altın Grup İş Lideri kalifikasyonunu yerine getirmemiş olması gerekir.

Katılımcılardan Gümüş Master İş Lideri veya Altın Master İş Lideri kalifikasyonunu yerine getirenler 15.000$ bonus, Los Angeles veya Londra’ya iki kişilik gidiş-dönüş uçak bileti, Beverly Hills SLS Otel veya Londra St. Ermin Otel’de 3 gece konaklama ve tüm masrafları ödenmiş bir akşam yemeği (alkol hariç) kazanırlar. Bu ödüle sahip olabilmek için katılımcının geçmiş iki (2) yıl içinde Gümüş Master İş Lideri veya Altın Master İş Lideri kalifikasyonunu yerine getirmemiş olması gerekir.

Katılımcılardan Üstdüzey İş Lideri gerekliliklerini yerine getirenler 25.000$ bonus Los Angeles veya Londra’ya iki kişilik gidiş-dönüş uçak bileti, Beverly Hills SLS Otel veya Londra St. Ermin Otel’de 3 gece konaklama ve tüm masrafları ödenmiş bir akşam yemeği (alkol hariç) kazanırlar. Üstdüzey İş Lideri gereklilikleri; 200$ Kişisel ve 5.000$ Grup cirosu, arka arkaya iki ay ilk sırada 16 kalifiye İş Lideri ve en az 8’i ilk sıra Grup Performans Lideri

Bir ödüle sahip olabilmek için katılımcıların yeni kalifikasyonlarda en az arka arkaya 3 ay kalmaları gerekir. Katılımcılar Yarışma Süresi içinde en üst kalifikasyonlarına göre sadece bir (1) ödül kazanma hakkına sahiptir. Katılımcının ayrıca 2016 Sunrider Büyük Buluşması’na katılmış olması gerekmektedir. Büyük Buluşma’da ödüller takdim edilecektir. Yarışma Süresi boyunca katılımcının Sunrider etik kurallarına ve prosedürlerine uyması ve 2016 Sunrider Büyük Buluşması’ndan önceki son 3 ayda yeni kalifikasyonunu devam ettirmesi gerekir. Katılımcı Yarışma Süresi’nin sonuna kadar grubunda aktif Girişimcileri veya Müşterileri olan en az 2 yeni kalifiye İş Lideri çıkartmalıdır. Katılımcılar Yarışma Süresi boyunca her ay en az bir (1) yeni Girişimci elde etmelidir. Yarışma Süresi sonunda yeni Girişimcilerden en az 5’i halen aktif durumda olmalıdır ve en az biri Süpervizör, en az biri de Eğitimci seviyesine ulaşmalıdır.

Sunrider tamamen kendi ve mutlak takdirine bağlı olarak, herhangi bir katılımcıyı herhangi bir sebep ile yarıştan diskalifiye etme hakkını saklı tutar.

KAZANANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ: Kazananlar 30 Haziran 2016 tarihinde eposta veya telefon yolu ile bilgilendirileceklerdir. Kazananlar ödüllerini 2016 Büyük Sunrider Buluşması’nda alacaklardır. Kazananların bir eposta adresinin olması gereklidir. Sunrider’ın insiyatifinde olmak üzere Kazanan şu sebeplerden diskalifiye edilebilir: ağır veya hafif bir suç ile suçlanmak veya hüküm giymek, çocuk desteği, eş desteği, nafaka, vergi ödemeleri gibi ve bunlarla sınırlı olmayan resmi ödemelerde sorun yaşamak, Sunrider IBO İş Rehberi’nde belirtilen kuralları ihlal etmek vs. Kazanan’ın Resmi Kurallar’a uymaması, belirtilen sürede gerekli dökümanları sağlamaması, yanlış bildirimlerde bulnması veya ödül bilgilendirilmesinin geri dönmesi sonucu teslim edilememesi diskalifiye olmasına neden olur.

ÖDÜL & YAKLAŞIK PİYASA DEĞERİ (“ORT”): Yukarıdaki kurallara göre yarışmayı kazananlar 10.000$, 15.000$ veya 25.000$ para ödülü alacaklardır. Kazananlar ayrıca Los Angeles veya Londra’ya iki kişilik gidiş-dönüş uçak bileti, Beverly Hills SLS Otel veya Londra St. Ermin Otel’de 3 gece konaklama ve tüm masrafları ödenmiş bir akşam yemeği (alkol hariç) kazanabilirler. Uçak bileti, otel konaklama ve akşam yemeği ORT’si 5.000$’dır.

Herbir Kazanan’nın ORT’si elde edilen kalifikasyona bağlıdır. Yolculuk ve ödüllerin kabulu ve/veya kullanımı sırasında ortaya çıkacak vergiler, transfer, yiyecek, konaklama gibi tüm masraf, maliyet veya ücretten tamamen Kazananlar sorumludurlar. Katılımcılar Sunrider tarafından açıklanmadıkça resmi olarak kazanan durumunda değillerdir. Ödülün hak edilmesinin üzerine Sponsor, Kazanan’a ödülü takdim eder ve Kazanan ödül ile ilgili tüm sorumluluğa sahip olur. Tüm ödül detayları Sponsor’un insiyatifindedir.

Eğer gerekli ise, transferlerin ödüle dahil olmadığını ve Sponsor’un kontrolü dışındaki herhangi bir olay nedeni ile etkinliğin yeniden planlanabileceğini, modifiye edilebileceğini veya iptal edilebileceğini Katılımcılar’ın bilmeleri gerekir. Sponsor tamamen kendi takdirine bağlı olarak Yarışma’yı yeniden planlayabilir, başlangıç ve/veya bitiş tarihlerini değiştirebilir, giriş prosedürlerini modifiye edebilir, Yarışma’yı iptal edebilir veya ödülü/ödülleri iptal edebilir. Ödüller nakite çevrilemez.

GENEL ŞARTLAR: Kazanan herhangi bir ödülü kabul ederek, ileriki zamanlarda yapılacak reklam aktivitelerinde, şu an kullanılan veya ileride kullanımı mümkün olacak medya araçlarında, kendisinden herhangi bir ek izin almandan veya kendisine bilgi verilmeden veya ödeme yapılmadan, adının, resminin, sesinin, yaşadığı yerin, sevdiklerinin, kazandığı ödülün ve fotoğrafının (hepsi Sponsor’un insiyatifinde olmak üzere) kullanılmasına izin vermiş olur. (kanunlar tarafından yasaklanmış değil ise) Sponsor ve idarecileri, direktörleri, acentaları, temsilcileri ve çalışanları (genel olarak “Yayın Ekibi”) kaybolmuş, gecikmiş, yanlış yönlendirilmiş, hasar görmüş, çalınmış, değiştirilmiş, çarpıtılmış, yanlış, eksik veya ertelenmiş girişlerden sorumlu değildir; bu girişlerin tümü geçersiz sayılacaktır. Yayın Ekibi ayrıca elektronik araçların teknik yetersizliklerinden, bilgisayar online sistemlerinden, serverlardan veya server sağlayıcılardan, bilgisayar donanım hatalarından, telefon hatlarından, teknik sebeplerle Sunrider’a ulaşmayan girişlerden, trafik yoğunluğundan, internet veya web sitesi yavaşlığından veya telekominikasyon sorunları gibi diğer teknik problemlerden veya hatalı, yarım kalmış, kaybolmuş, gecikmiş, eksik, çarpıtılmış veya yanlış yönlenmiş iletişim sorunlarından sorumlu değildir, ki bu durumlar katılımcıların Yarışma’ya katılımını limitleyebilir. Yayın Ekibi, network, basım, dizgisel, insani veya Yarışma ile bağlantılı işlerdeki diğer hatalardan veya kusurlardan sorumlu değildir. Ayrıca Yarışma kayıtları, girişlerin işlenmesi, ödülün duyurulması, veya diğer Yarışma materyallerindeki hatalardan veya kusurlardan sorumlu değildir. Sponsor, bilgisayarlara virus girmesi veya diğer teknik arıza durumlarında Yarışma’yı modifiye etme, dondurma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Bilgisayarlardaki tahrifat, onaysız giriş, dolandırıcılık, teknik hata veya diğer sebepler ile meydana gelebilecek güvenlik, kayıt, doğruluk, bütünlük hatalarının sorumluluğu Sponsor’a ait değildir. Sponsor herhangi bir bireyi diskalifiye etme (yarışmaya girme)hakkını saklı tutar. Yarışma’ya katılanları ve Sponsor’u suistimal, tehdit, taciz eden, Resmi Kurallar’a uymayan katılımcıları diskalifiye etme hakkını Sponsor saklı tutar. DİKKAT: katılımcılar tarafından Yarışma’ya zarar vermek için herhangi bir web sitesine veya meşru operasyona zarar verme teşebbüsünde bulunulması suç ve hukuki kanunların ihlali anlamına gelir. Herhangi bir teşebbüste Sponsor kanuni tüm haklarını arar ve katılımcıyı yarışmadan diskalifiye eder.

DİĞER ŞARTLAR: Resmi Kurallar’a uymayanlar Yarışma’dan diskalifiye edilirler. Sponsor herhangi bir kişinin bilinçli olarak Resmi Kurallar’ı ihlal ettiğini düşünür ise, katılımcıyı kalıcı olarak diskalifiye eder. Yarışma tüm federal, eyelet ve yerel kanun ve yönetmeliklere tabidir. Kanunen yasak olan yerlerde geçersizdir.

YAYINLAR: Katılımcılar Yarışma’ya katılarak Sponsor’un kişisel bilgilerini online veya diğer yöntemlerle pazarlama araçlarında kullanmasını kabul etmiş olur. Detaylı bilgi için Sponsor’un www.sunrider.com.  sitesindeki Gizlilik Politikası’nı ziyaret edin. Yarışma’ya katılanlar Sponsor ve Yayın Ekibi’ne herhangi bir zarar, kayıp, maliyet veya masraf oluşturacak aktivitede bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. Katılımcılar ödüllerini veya etkinlik ile ilgili olan aktiviteleri kötüye kullanamazlar.

TAHKİM & HUKUKUN SEÇİMİ: Kanunen yasaklanmamış ise, Yarışma’ya katılmak ile katılımcılar şunları kabul etmiş olurlar: (1) tüm ihtilaflar ve Yarışma sebebi ile gerçekleşen aksiyonlar veya verilecek ödüller münferit olarak çözümlenir, toplu dava açılmaz, Katılımcı’ya en yakın Amerikan Tahkim Heyeti’nde, AHH’nin kuralları ile bağlayıcı tahkim kararı alınır. (2) Federal Tahkim Kanunu’na göre yorumlama, uygulama ve muamele yapılır. (3) tahkim kararı, yargılama yetkisi olan bir mahkemeye götürülebilir. Hiçbir koşul altında Katılımcı karar almaya izinli değildir ve Katılımcı cezai, raslantısal, veya dolaylı hasarlar veya diğer hasarlar ile ilgili talepte bulunma hakkından feragat eder. Avukat masrafları, cepten yapılan masraflar (Yarışma’ya katılım masrafları gibi) dahildir. Resmi Kurallar’ın yapısal, geçerlilik, yorumlama ve tenfiz kabiliyeti veya Yarışma ile ilgili Katılımcıların ve Sponsor’un hakları ve kısıtlamaları Kaliforniya Eyaleti kanunları ile belirlenecektir.

KAZANANLAR LİSTESİ: Kazananlar 30 Haziran 2016 tarihinde veya öncesinde, 2016 Büyük Sunrider Buluşması ile birlikte, Sunrider websitesinden duyurulacaktır.

SPONSOR: The Sunrider Corp dba Sunrider International, 1625 Abalone Ave., Torrance, CA 90501.