leadership
check Box

AI CŨNG CÓ THỂ CHIẾN THẮNG!

ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU VÀ THẮNG MỘT TRONG NHỮNG PHẦN THƯỞNG THÚ VỊ

GÓI GIẢI THƯỞNG $30,000

BAO GỒM $25,000 TIỀN MẶT VÀ MỘT KỲ NGHỈ 3 ĐÊM SANG TRỌNG

Hội đủ điều kiện là một Quản lý Kinh doanh Executive trong ba tháng liên tiếp, bạn sẽ nhận được phần thưởng tiền mặt $25,000 cộng với một chuyến đi cho hai người, trị giá lên đến $5,000*, với ba đêm tại khách sạn sang trọng SLS Hotel tại Berverly Hills hoặc Khách sạn St. Ermin ở London, và bữa tối đặc biệt cho những người sành ăn.

* Giá trị của Kỳ nghỉ được tính toán dựa trên chi phí bình quân của việc lưu trú tại khách sạn cùng với bữa tối cho khách sành ăn và chuyến bay thẳng từ Los Angeles đến Luân Đôn.

price

GÓI GIẢI THƯỞNG $20,000

BAO GỒM $15,000 TIỀN MẶT VÀ MỘT KỲ NGHỈ 3 ĐÊM SANG TRỌNG

Hội đủ điều kiện là một Quản lý Kinh doanh Silver Master hoặc Quản lý Kinh doanh Golden Master trong ba tháng liên tiếp, bạn sẽ nhận được phần thưởng tiền mặt $15,000 cùng kỳ nghỉ sang trọng ba đêm, hai người như trên.

2500

GIẢI THƯỞNG $10,000


Bạn sẽ nhận được phần thưởng $10,000 khi trở thành Quản lý Kinh doanh Group hoặc Quản lý Kinh doanh Golden Group trong 3 tháng liên tiếp.

rule and regulations

Giới hạn áp dụng. Muốn biết thêm chi tiết về các thử thách nêu trên, nhấn vào đây để biết thể lệ chính thức và các quy định của cuộc thi.

sunrider international