leadership

Nội quy chính thức của Chương trình “Thử thách Tinh thần Lãnh đạo Sunrider”

KHÔNG YÊU CẦU MUA HÀNG ĐỂ THAM GIA HOẶC CHIẾN THẮNG CUỘC THI ("CUỘC THI") Khi tham gia cuộc thi này nghĩa là bạn đã chấp thuận các Quy tắc chính thức của cuộc thi.

THỜI GIAN CUỘC THI: Cuộc thi sẽ bắt đầu vào 12:00AM ngày 27 tháng 6 năm 2015 và sẽ kết thúc vào lúc 11:59 PM ngày 30 tháng 6 năm 2016 ("Thời gian Cuộc thi").

AI CÓ THỂ THAM GIA: Cuộc thi chỉ dành cho các Nhà Phân Phối (NPP) của Sunrider. Tất cả các NPP đang hoạt động của Sunrider được tự động tham gia để có cơ hội giành chiến thắng. Tất cả những người tham gia phải là NPP đang hoạt động của Sunrider trong suốt thời gian diễn ra Cuộc thi. Người tham gia cuộc thi chịu ràng buộc bởi tất cả các thông báo được đăng trực tuyến bao gồm nhưng không giới hạn chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng. Nhân viên Sunrider và gia đình gần nhất của họ (vợ, chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, và vợ hoặc chồng của họ, không phân biệt nơi cư trú) hoặc những người sống trong gia đình (có hoặc không liên quan) của Sunrider ("Nhà tài trợ"), và các nguồn gốc họ hàng tương ứng của họ, các chi nhánh, công ty con, các nhà cung cấp giải thưởng, các nhà phân phối, và các cơ quan quảng cáo và khuyến mãi (gọi chung là "các Bên Cuộc Thi") không đủ điều kiện để tham gia hoặc giành chiến thắng. Những người tham gia có thể cần phải cung cấp bằng chứng cư trú và tuổi tác khi có yêu cầu.

QUY ĐỊNH CỦA CUỘC THI VÀ GIẢI THƯỞNG:

Mục tiêu của cuộc thi “Thử thách Tinh thần Lãnh đạo Sunrider” nhằm khuyến khích các NPP tự phát triển Quản lý Kinh doanh mới. Những hạn chế và tiêu chuẩn sau đây có nhằm hỗ trợ các mục tiêu đó.

Bất kỳ người tham gia nào thăng đến cấp bậc Quản lý Kinh doanh Group sẽ được thưởng 10.000 USD. Để hội đủ điều kiện cho giải thưởng này, người tham gia phải không đủ điều kiện ở cấp bậc này trong hai (2) năm trước.

Bất kỳ người tham gia nào thăng đến cấp bậc Quản lý Kinh doanh Golden Group sẽ được phần thưởng 10.000 USD. Để hội đủ điều kiện cho giải thưởng này, người tham gia phải không đủ điều kiện ở cấp bậc này cho hai (2) năm trước.

Bất kỳ người tham gia nào thăng lên đến cấp bậc của Quản lý Kinh doanh Silver Masterhoặc cấp bậc Quản lý Kinh doanh Golden Master sẽ được phần thưởng $15.000, vé máy khứ hồi đến Los Angeles hay London cho hai (2) người, cũng như một kỳ nghỉ 3 đêm tại khách sạn SLS ở Beverly Hills hoặc khách sạn St. Ermin tại London với bữa tối bao toàn bộ chi phí (bữa tối không bao gồm đồ uống có cồn). Để hội đủ điều kiện cho giải thưởng này, người tham gia phải không đủ điều kiện cùng cấp bậc này trong trong hai (2) năm trước.

Bất kỳ người tham gia nào thăng lên đến cấp bậc Quản lý Kinh doanh Executive sẽ nhận được khoản tiền thưởng $25.000, vé máy khứ hồi đến Los Angeles hay London cho hai (2) người, cũng như một kỳ nghỉ 3 đêm tại khách sạn SLS ở Beverly Hills hoặc Khách sạn St . Ermin tại London với bữa tối bao toàn bộ chi phí (bữa tối không bao gồm đồ uống có cồn). Một Quản lý Kinh doanh ExecutiveQuản lý Kinh doanh, người đạt được $200 Doanh số Cá nhân và 5.000 USD Doanh số nhóm cá nhân và những người trong hai tháng liên tiếp đạt mười sáu cấp Quản lý Kinh doanh đầu tiên hoặc hơn, những ai có tối thiểu từ tám cấp sẽ là Nhóm phân phối (Group Performance Lines).

Để hội đủ điều kiện cho một giải thưởng, người tham gia phải hội đủ điều kiện ở cấp mới ít nhất là 3 tháng liên tiếp. Người tham gia sẽ được trao duy nhất một (1) giải thưởng dựa trên thứ hạng cao nhất đạt được trong thời gian tham gia Cuộc thi. Người tham gia cũng phải tham gia Đại hội Sunrider 2016, nơi họ sẽ được trao giải thưởng đạt được. Người tham gia phải đang hoạt động trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, và phải duy trì chất lượng ở cấp bậc mới trong ba tháng cuối cùng trước khi diễn ra Đại hội Sunrider 2016. Người tham gia phải phát triển ít nhất hai nhà Quản lý kinh doanh mới có đủ trình độ có các nhà Phân phối đang hoạt động hoặc Khách hàng ở tuyến dưới của họ đến khi kết thúc thời gian thử thách. Những người tham gia cũng phải bảo trợ cho ít nhất một (1) nhà phân phối mới mỗi tháng trong thời gian cuộc thi và tiếp tục phát triển các NPP mới trong thời gian Thử thách. Vào cuối giai đoạn cuộc thi, ít nhất 5 NPP mới được bảo trợ trong thời gian cuộc thi vẫn phải còn hoạt động, với ít nhất một trong các cấp bậc Giám sát (Supervisor) và một ở cấp bậc Tập sự (Trainer).

Duy chỉ có Nhà tài trợ với sự thận trong tuyệt đối của mình được truất quyền bất kỳ người tham gia nào vì bất kỳ lý do gì.

THÔNG BÁO NGƯỜI THẮNG CUỘC: Người trúng giải sẽ được thông báo qua email hoặc điện thoại trước ngày 30 tháng 06 năm 2016. Người chiến thắng sẽ được nhận giải thưởng đạt được tại Đại hội Sunrider 2016. Người trúng giải sẽ được yêu cầu cung cấp một địa chỉ gửi thư mà có thể được sử dụng để thực hiện các giải thưởng. Theo quyết định của các Nhà tài trợ, Người thắng cuộc có thể bị loại vì bất kỳ lý do sau đây: nếu bị buộc tội hoặc bị kết án về một tội nghiêm trọng hoặc tội nhẹ, không đủ điều kiện dựa trên các yêu cầu đủ điều kiện nêu trên, hoặc nếu trễ hạn thanh toán theo yêu cầu của Nhà nước, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn: hỗ trợ trẻ em, hỗ trợ vợ/chồng, tiền cấp dưỡng, tiền thuế, vi phạm các quy tắc kinh doanh của Sunrider, v.v. Trong trường hợp Người chiến thắng được xác định đã không tuân thủ các quy tắc chính thức, đã không thực hiện và trả lại bất kỳ tài liệu yêu cầu trong khoảng thời gian quy định, đã thực hiện những tuyên bố sai sự thật hoặc thông báo giải thưởng bị được trả về do không gửi được, thì Người chiến thắng sẽ không được công nhận.

GIẢI THƯỞNG & TRỊ GIÁ BÁN LẺ ƯỚC TÍNH (“ARV"): người chiến thắng Cuộc thi sẽ nhận được giải thưởng bằng tiền là $10,000, $15,000, hoặc $25,000 theo các quy tắc trên. Người chiến thắng cũng có thể nhận được vé máy bay khứ hồi cho hai (2) người đến Los Angeles hay London, cũng như một kỳ nghỉ 3 đêm tại khách sạn SLS ở Beverly Hills hoặc khách sạn St. Ermin tại London với bữa tối mà mọi chi phí đã được trả. ARV cho vé máy bay, nghỉ ngơi tại khách sạn, và bữa tối trị giá xấp xỉ khoảng $5,000.

ARV cho mỗi cuộc thi phụ thuộc vào cấp bậc đạt được. Người chiến thắng chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí, phí tổn hoặc phí di chuyển có liên quan và sự chấp nhận và / hoặc sử dụng giải thưởng không được quy định ở đây khi được trao, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ và tất cả các loại thuế (nếu có), vận chuyển, thực phẩm, chỗ ở, vv. Người thắng cuộc không phải là một người nhận được một giải thưởng cho đến khi anh / cô ta đã được Nhà tài trợ xác nhận là người chiến thắng. Sau khi hoàn thành giải thưởng, Nhà tài trợ sẽ được coi là đã trao giải thưởng cho người thắng giải và Người thắng giải chấp nhận mọi trách nhiệm của giải thưởng. Tất cả các chi tiết giải thưởng là theo quyết định của Nhà tài trợ.

Người dự thi thừa nhận rằng chi phí vận chuyển đó, nếu áp dụng, không bao gồm trong các giải thưởng và rằng bất kỳ sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát của nhà tài trợ và có thể bị dời lại, sửa đổi, hoặc hủy bỏ. Trong trường hợp đó, các Nhà tài trợ có quyền, theo quyết định của mình, sắp xếp lại Cuộc thi, thời gian bắt đầu và/ hoặc ngày kết thúc, sửa đổi các thủ tục tham gia, hủy Cuộc thi, hoặc hủy bỏ việc trao (các) giải thưởng. (Các) giải thưởng không có khả năng quy đổi thành tiền mặt.

ĐIỀU KIỆN CHUNG: Việc chấp nhận phần thưởng bất kỳ cấu thành nên sự cho phép (trừ trường hợp bị cấm của pháp luật) việc sử dụng tên Người thắng giải, hình ảnh, giọng nói, quê hương, chân dung, giải thưởng giành được, và bức ảnh (tất cả theo quyết định của nhà tài trợ) cho quảng cáo trong tương lai, công khai trong bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông hiện tại hoặc lan truyền khắp thế giới, mà không cần bồi thường, thông báo hoặc xin phép. Sunrider và nhân sự tương ứng, giám đốc, đại lý, đại diện, và các nhân viên (gọi chung là "Bên Trao Giải") không chịu trách nhiệm về mất, trễ, sai địa chỉ, bị hư hỏng, bị đánh cắp, thay đổi, cắt xén, không chính xác, không đầy đủ, hoặc trì hoãn tham gia; tất cả những việc đó sẽ không có ý nghĩa. Các Bên Trao giải cũng không chịu trách nhiệm cho các vấn đề liên quan đến trục trặc kỹ thuật của các thiết bị điện tử, hệ thống máy tính trực tuyến, máy chủ, hoặc sai sót của các nhà cung cấp, phần cứng máy tính hay phần mềm, đường dây điện thoại, thất bại của bất kỳ mục được nhận bởi Nhà tài trợ về tài khoản của các vấn đề kỹ thuật, giao thông , tắc nghẽn trên mạng Internet hoặc các trang web, hoặc cho bất kỳ vấn đề kỹ thuật khác bao gồm cả thông tin nhầm lẫn hoặc thất bại viễn thông, và thất bại, bị mất, bị trì hoãn, không đầy đủ, bị cắt xén, hoặc thông tin liên lạc sai địa chỉ có thể hạn chế khả năng của người tham gia tham gia Cuộc thi này. Bên trao giải không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào khác hoặc trục trặc của bất cứ loại nào, cho dù mạng, in ấn, in ấn, con người hoặc nếu không liên quan đến hoặc kết hợp với Cuộc thi, bao gồm, nhưng không giới hạn, lỗi hoặc trục trặc với thể xảy ra trong kết nối với chính quyền của Cuộc thi, quá trình tiếp nhận, công bố giải thưởng, hoặc trong bất kỳ tài liệu liên quan đến Cuộc thi. Nhà tài trợ có quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt Cuộc thi trong trường hợp nó bị lây nhiễm bởi một loại virus máy tính hoặc là nếu không bị suy giảm về mặt kỹ thuật, và hủy bỏ hoặc đình chỉ việc Cuộc thi có sự can thiệp làm xáo trộn, can thiệp trái phép, gian lận, lỗi kỹ thuật, hoặc nguyên nhân khác do sự tham nhũng của chính quyền, an ninh, công bằng, chính trực, hoặc chơi đúng với yêu cầu của Cuộc thi và, nếu chấm dứt, theo quyết định của nhà tài trợ, xác định người chiến thắng bằng cách sử dụng tất cả danh sách người dự thi cụ thể, đủ điều kiện đến thời điểm hủy bỏ bằng cách sử dụng các tiêu chí giải thưởng nêu trên. Nhà Tài trợ có quyền theo quyết định riêng của mình loại trừ bất cứ cá nhân (và làm mất hiệu lực việc tham gia của cá nhân đó) nếu cá nhân đó được phát hiện đã can thiệp với các quá trình đăng ký, hoặc các hoạt động của Cuộc thi này hoặc trang web, có ý định làm phiền, lạm dụng, đe dọa, quấy rối hoặc bất kỳ người tham gia khác, Nhà tài trợ, hoặc bất kỳ đại diện của mình hoặc đối với bất kỳ ai hành động vi phạm các quy tắc chính thức. LƯU Ý: Mọi nỗ lực của một người dự thi cố tình làm hỏng bất kỳ trang web hoặc làm suy yếu các hoạt động hợp pháp của Cuộc thi là vi phạm pháp luật hình sự và dân sự. Nếu các nỗ lực như vậy được thực hiện, các Nhà tài trợ có quyền tìm kiếm thiệt hại từ bất kỳ người tham gia như vậy ở mức tối đa cho phép của pháp luật và truất quyền dự thi của cá nhân Người tham gia đó khỏi Cuộc thi.

ĐIỀU KIỆN KHÁC: Việc không tuân thủ các Quy tắc chính thức này có thể dẫn đến việc bị loại trừ khỏi Cuộc thi. Nhà tài trợ có quyền loại vĩnh viễn bất cứ người nào mà họ tin rằng người đó đã cố ý vi phạm các quy tắc chính thức. Cuộc thi tuân theo Luật Liên bang, Luật Quốc gia, luật và quy định của địa phương. Vô hiệu nếu bị pháp luật cấm.

THÔNG CÁO: : Bằng cách tham gia Cuộc thi này, những người dự thi đồng ý cho phép Nhà tài trợ sử dụng thông tin cá nhân của họ cho cả hai mục đích tiếp thị trực tiếp trực tuyến và ngoại tuyến. Để biết chi tiết và để quyết định tham gia hoặc không, hãy truy cập Chính sách Bảo Mật Của Nhà Tài Trợ tại www.sunrider.com. Bằng cách tham gia Cuộc thi này, những người tham gia đồng ý cho phép, giải phóng, và bảo vệ sự vô hại cho Các Nhà Tài trợ và các Bên Trao giải khỏi bất kỳ và tất cả các tổn thương, khiếu nại, bồi thường thiệt hại, tổn thất, chi phí hoặc bất kỳ loại chi phí nào (kể cả không có lệ phí giới hạn luật sư) phát sinh từ những người tham gia Cuộc thi này và quảng cáo của Nhà tài trợ, sự chấp nhận của họ, sử dụng, hoặc lạm dụng bất kỳ giải thưởng hoặc thành phần của chúng, và bất kỳ hoạt động du lịch hoặc sự kiện có liên quan đến Cuộc thi.

TRỌNG TÀI & LỰA CHỌN PHÁP LUẬT: Trừ trường hợp pháp luật cấm, như một điều kiện để tham gia Cuộc thi này, mỗi người tham gia đồng ý rằng (1) bất kỳ và tất cả các tranh chấp và nguyên nhân của hành động phát sinh từ hoặc liên quan với Cuộc thi này, hoặc bất kỳ giải thưởng được trao, có trách nhiệm được giải quyết riêng rẽ, không cần dùng đến bất kỳ hình thức kiện tụng, và độc quyền bởi quyết định cuối cùng của trọng tài theo quy định của Hiệp hội Trọng tài Mỹ và được tổ chức tại văn phòng khu vực AAA gần nhất với Người tham gia; (2) Luật Trọng tài Liên bang sẽ chi phối việc giải thích, thực thi và tất cả các thủ tục kiện tụng trọng tài như vậy; và (3) sự phán quyết của trọng tài có thể được đưa ra phán xét ở bất kỳ phiên tòa nào có quyền hành pháp. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào người tham gia sẽ không được phép để đại diện nhận phần thưởng, và Người tham gia do đó khước từ mọi quyền yêu cầu bồi thường, trừng phạt, ngẫu nhiên, hoặc thiệt hại do hậu quả, hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác, bao gồm cả phí luật sư, ngoại trừ khoản tiền túi của Người tham gia (tức là, các chi phí liên quan đến việc tham gia Cuộc thi này), và Người dự thi tiếp tục khước từ mọi quyền nhân đôi hoặc gia tăng thiệt hại. Tất cả các vấn đề và câu hỏi xây dựng, hiệu lực, giải thích và thực thi của các Quy tắc chính thức, hoặc các quyền và nghĩa vụ của người tham gia và Nhà tài trợ liên quan đến Cuộc thi này sẽ được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với, quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định Pháp luật của Bang California, Hoa Kỳ mà không liên quan đến sự lựa chọn của nó đối với các quy định của pháp luật.

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC: Người chiến thắng sẽ được công bố vào hoặc trước ngày 30 Tháng sáu 2016 và được đăng trên trang web của Sunrider cũng như được công bố tại Đại hội Sunrider 2016.

NHÀ TÀI TRỢ: Tập đoàn Sunrider tên kinh doanh Sunrider Quốc Tế, 1625 Abalone Ave., Torrance, CA 90501.